Strona główna Rekrutacja BS – Kucharz

BS – Kucharz

2021
0

Zawód kucharza to niewątpliwie ciekawy i bardzo potrzebny zawód na rynku pracy. Rozwijająca się stale branża gastronomiczna stale poszukuje dobrze wykwalifikowanych pracowników. Kilkudziesięcioletnie doświadczenie kształcenia w branży gastronomicznej pozwala nam zaproponować młodzieży klas gimnazjalnych zawód atrakcyjny, który będzie kształcony przez fachową kadrę pedagogiczną będącą świetnymi fachowcami w gastronomii.

Zawód będzie kształcony w dwóch profesjonalnie wyposażonych pracowniach, które umożliwiają przygotowanie się do pracy zawodowej. Warunki edukacji w naszej szkole pozwolą na zapoznanie ze sprzętem, maszynami i urządzeniami, którymi dysponują na co dzień restauracje, zatem absolwent naszej szkoły zdobędzie wiedzę i umiejętności na miarę bardzo dobrze przygotowanego i wykształconego pracownika branży gastronomicznej.

Absolwentów naszej szkoły kształcącej w zawodzie kucharz przygotujemy do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) przechowywania żywności;

2) sporządzania potraw i napojów;

3) wykonywania czynności związanych z ekspedycją potraw i napojów.

Dzięki zrealizowanym zagadnieniom przedsiębiorczości pokażemy w jaki sposób można rozpocząć własną działalność gospodarczą i realizować zawodowe marzenia. Podczas 3 letniego kształcenia umożliwimy Ci doskonalenie umiejętności na konkursach branżowych, udział w targach i innych formach kursowych.

Dzięki szerokim kontaktom branży gastronomicznej nasza szkoła dołoży starań w pomocy zorganizowania miejsca praktyk zawodowych.