Strona główna Rekrutacja BS – Przetwórca mięsa

BS – Przetwórca mięsa

1566
0

Umiejętności zdobyte podczas 3 letniej nauki:

  • rozbiór i wykrawanie mięsa, klasyfikacja mięsa
  • produkcja kiełbasy, wędzonki, konserwy i wędlin podrobowych
  • obsługa maszyn stosowanych w przetwórstwie mięsnym

Absolwent szkoły kształcący się w zawodzie wędliniarz przygotowany będzie do wykonywania różnorodnych zadań zawodowych:

  • dokonywania rozbioru tusz zwierząt rzeźnych oraz wykrawania mięsa
  • magazynowania i przygotowania mięsa do dystrybucji
  • wykonywania prac związanych z produkcją przetworów mięsnych
  • magazynowania i przygotowania przetworów mięsnych i tłuszczowych do dystrybucji

 

Absolwent szkoły może być zatrudniony w zakładach mięsnych, zakładach garmażeryjnych, w sklepach z działem wędliniarskim.

Szkołą kieruje ucznia na praktyczną naukę zawodu do zakładów produkcyjnych przetwórstwa mięsnego np. Zakłady mięsne HAM. Firma zapewnia zatrudnienie po ukończeniu szkoły.