Strona główna Rekrutacja Technik organizacji turystyki

Technik organizacji turystyki

3473
0

Prognozy Instytutu Turystyki dotyczące ruchu turystycznego na świecie wskazują na dynamiczny rozwój branży turystycznej, jako sektora gospodarki oraz wzrost udziału turystyki w zatrudnieniu.

W ostatnich latach nastąpił wzrost popytu na usługi hotelarskie, turystyczne, organizację czasu wolnego, podróży, pośrednictwo między kulturą, turystyką i biznesem, a także wzrost zainteresowań społecznych agroturystyką w Polsce i innych państwach UE.

Nasze długoletnie doświadczenie w kształceniu techników hotelarstwa oraz obsługi turystycznej, którzy są wspaniałymi pracownikami hoteli nie tylko w naszym kraju ale i za granicą pozwala nam zaprosić gimnazjalistów do kształcenia się na kierunku prestiżowym o szerokich możliwościach rozwoju jak i doskonalenia zawodowego.

Branża ta jest specyficzna – wymaga od pracowników wysokiej kultury osobistej i społecznych kompetencji, stałego kontaktu z ludźmi, komunikatywności, samodzielności i konieczności ciągłego dokształcania się. Oczekiwania pracodawców, formułowane przede wszystkim w oparciu o opis stanowiska pracy, nakierowane są głównie na kwalifikacje i praktyczne umiejętności związane z obsługą klientów, przygotowaniem atrakcyjnego produktu turystycznego i posługiwaniem się językami obcymi. Kolejnymi istotnymi wymogami są znajomość branży, umiejętność obsługiwania systemów rezerwacyjnych oraz sporządzania dokumentacji branżowej, a także duża samodzielność.

Jeżeli szukacz ciekawego kierunku kształcenia, zawodu z przyszłością,

a ponadto:OLYMPUS DIGITAL CAMERA

  • Jesteś osobą życzliwą
  • Jesteś osobą kreatywną
  • Jesteś osobą komunikatywną
  • Jesteś osobą otwartą na innych ludzi
  • Jesteś osobą o wysokiej kulturze osobistej
  • Jesteś osobą aktywną, pragnącą poznawać świat
  • Jesteś osobą lubiącą lub chcącą uczyć się języków obcych

To ta szkoła, ten kierunek, ten zawód jest dla Ciebie

Umiejętności nabywane przez absolwenta technikum organizacji turystyki:
– przygotowuje, sprzedaje, realizuje i rozlicza imprezy i usługi turystyczne;
– udziela informacji turystycznej;
– obsługuje klientów korzystających z usług turystycznych, np. przewodnickich, pilotażu, noclegowych;
– obsługuje konferencje, kongresy;
– prowadzi dokumentację związaną z organizacją imprez i usług turystycznych oraz obsługą klientów;
– realizuje zadania w systemach rezerwacyjnych;
– prowadzi działania marketingowe na rzecz turystyki

Możliwości pracy absolwentów technikum organizacji turystyki:Big Ben
– biura podróży
– agencje turystyczne
– hotele, restauracje, agroturystyka
– pilot wycieczek, przewodnik
– punkty informacji turystycznej
– urzędy administracji państwowej na stanowiskach związanych z organizacją i promocją turystyki
– biura organizatorów kongresów i konferencji
– lotniska
– własna działalność gospodarcza w zakresie świadczenia usług turystycznych

Przedmioty zawodowe realizowane w technikum organizacji turystyki
– Podstawy turystyki
– Podstawy działalności gospodarczej w turystyce
– Marketing usług turystycznych
– Geografia turystyczna
– Organizacja imprez i usług turystycznych
– Język obcy w turystyceOLYMPUS DIGITAL CAMERA
– Obsługa turystyczna
– Informacja turystyczna
– Obsługa informatyczna w turystyce
– Praktyki zawodowe

Przedmioty ogólne realizowane w zakresie rozszerzonym
– Język angielski
– geografia

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie technik organizacji turystyki
HGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych
HGT.08. Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych

Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację T.13. odbywa się pod koniec klasy drugiej. Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację T.14. odbywa się pod koniec pierwszego semestru klasy czwartej.

Nauka w ZS COGITO to nie tylko zajęcia w klasietargi berlin
To wyjazdy na targi turystyczne, poznawanie własnego miasta, regionu i kraju w ciekawej formie, którą przygotowują sami uczniowie.