Strona główna Rekrutacja Technik organizacji turystyki

Technik organizacji turystyki

3355

Prognozy Instytutu Turystyki dotyczące ruchu turystycznego na świecie wskazują na dynamiczny rozwój branży turystycznej, jako sektora gospodarki oraz wzrost udziału turystyki w zatrudnieniu.

W ostatnich latach nastąpił wzrost popytu na usługi hotelarskie, turystyczne, organizację czasu wolnego, podróży, pośrednictwo między kulturą, turystyką i biznesem, a także wzrost zainteresowań społecznych agroturystyką w Polsce i innych państwach UE.

Nasze długoletnie doświadczenie w kształceniu techników hotelarstwa oraz obsługi turystycznej, którzy są wspaniałymi pracownikami hoteli nie tylko w naszym kraju ale i za granicą pozwala nam zaprosić gimnazjalistów do kształcenia się na kierunku prestiżowym o szerokich możliwościach rozwoju jak i doskonalenia zawodowego.

Branża ta jest specyficzna – wymaga od pracowników wysokiej kultury osobistej i społecznych kompetencji, stałego kontaktu z ludźmi, komunikatywności, samodzielności i konieczności ciągłego dokształcania się. Oczekiwania pracodawców, formułowane przede wszystkim w oparciu o opis stanowiska pracy, nakierowane są głównie na kwalifikacje i praktyczne umiejętności związane z obsługą klientów, przygotowaniem atrakcyjnego produktu turystycznego i posługiwaniem się językami obcymi. Kolejnymi istotnymi wymogami są znajomość branży, umiejętność obsługiwania systemów rezerwacyjnych oraz sporządzania dokumentacji branżowej, a także duża samodzielność.

Jeżeli szukacz ciekawego kierunku kształcenia, zawodu z przyszłością,

a ponadto:OLYMPUS DIGITAL CAMERA

  • Jesteś osobą życzliwą
  • Jesteś osobą kreatywną
  • Jesteś osobą komunikatywną
  • Jesteś osobą otwartą na innych ludzi
  • Jesteś osobą o wysokiej kulturze osobistej
  • Jesteś osobą aktywną, pragnącą poznawać świat
  • Jesteś osobą lubiącą lub chcącą uczyć się języków obcych

To ta szkoła, ten kierunek, ten zawód jest dla Ciebie

Umiejętności nabywane przez absolwenta technikum organizacji turystyki:
– przygotowuje, sprzedaje, realizuje i rozlicza imprezy i usługi turystyczne;
– udziela informacji turystycznej;
– obsługuje klientów korzystających z usług turystycznych, np. przewodnickich, pilotażu, noclegowych;
– obsługuje konferencje, kongresy;
– prowadzi dokumentację związaną z organizacją imprez i usług turystycznych oraz obsługą klientów;
– realizuje zadania w systemach rezerwacyjnych;
– prowadzi działania marketingowe na rzecz turystyki

Możliwości pracy absolwentów technikum organizacji turystyki:Big Ben
– biura podróży
– agencje turystyczne
– hotele, restauracje, agroturystyka
– pilot wycieczek, przewodnik
– punkty informacji turystycznej
– urzędy administracji państwowej na stanowiskach związanych z organizacją i promocją turystyki
– biura organizatorów kongresów i konferencji
– lotniska
– własna działalność gospodarcza w zakresie świadczenia usług turystycznych

Przedmioty zawodowe realizowane w technikum organizacji turystyki
– Podstawy turystyki
– Podstawy działalności gospodarczej w turystyce
– Marketing usług turystycznych
– Geografia turystyczna
– Organizacja imprez i usług turystycznych
– Język obcy w turystyceOLYMPUS DIGITAL CAMERA
– Obsługa turystyczna
– Informacja turystyczna
– Obsługa informatyczna w turystyce
– Praktyki zawodowe

Przedmioty ogólne realizowane w zakresie rozszerzonym
– Język angielski
– geografia

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie technik organizacji turystyki
HGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych
HGT.08. Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych

Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację T.13. odbywa się pod koniec klasy drugiej. Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację T.14. odbywa się pod koniec pierwszego semestru klasy czwartej.

Nauka w ZS COGITO to nie tylko zajęcia w klasietargi berlin
To wyjazdy na targi turystyczne, poznawanie własnego miasta, regionu i kraju w ciekawej formie, którą przygotowują sami uczniowie.