Strona główna Wydarzenia Projekt wczesnej profilaktyki – FALOCHRON

Projekt wczesnej profilaktyki – FALOCHRON

1390
0

W naszej szkole w latach 2011- 2013 realizowany będzie FALOCHRON – projekt wczesnej profilaktyki wobec zachowań ryzykownych młodzieży.Projekt opracowany i wdrożony na mocy porozumienia:

 • Kuratorium Oświaty w Katowicach,
 • Komendy Wojewódzkiej Policji,
 • ROM-E METIS w Katowicach w ramach Programu Bezpiecznej Przyjaznej Szkoły.
Program FALOCHRON jest włączony w szkolny program profilaktyczny, kładzie nacisk na :
 • wykorzystanie wiedzy o aktualnych zagrożeniach wieku dorastania,
 • zastosowanie teorii resilience,
 • wykorzystanie wiedzy o istniejących zagrożeniach wieku dorastania specyficznego dla danego środowiska lokalnego,
 • rozpoznanie, zewidencjonowanie i powiązanie sieciami współpracy instytucji, osób, organizacji działających na rzecz profilaktyki zachowań ryzykownych młodzieży.
Oczekiwane efekty realizacji programu:
 • Ochrona dziecka, ucznia, wychowanka przed zakłóceniami rozwoju, czyli przed podejmowaniem zachowań hamujących lub niszczących rozwój,
 • Wdrożenie długoterminowych sposobów działań profilaktycznych nastawionych na:
 1. Reintegrację społeczną rówieśników.
 2. Zapewnienie możliwości bezpiecznego i sprzyjającego rozwojowi spędzania czasu wolnego.
 3. Interwencje w sytuacjach trudnych.
 4. Integracja środowisk i wspólnot lokalnych wokół projektu i jego realizacji.

Realizatorzy projektu FALOCHRON w naszej placówce:

 • Koordynator programu: mgr Agata Dykta.
 • Liderzy programu: mgr Joanna Paź, mgr Joanna Boratyńska, mgr Renata Flak – Olszak.