Strona główna Programy Europejskie Rekrutacja do projektu „Mam zawód, mam pracę”

Rekrutacja do projektu „Mam zawód, mam pracę”

1049

Informujemy, że trwa rekrutacja do udziału w Projekcie systemowym p.n.: „Mam zawód mam pracę w regionie”, który realizowany jest w ramach: Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 -2013.

 

Projekt „Mam zawód -mam pracę w regionie” współfinansowany  ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Projekt skierowany jest do uczniów klas drugich, trzecich i czwartych. Szczegółowe informacje zawiera regulamin udziału w projekcie zamieszczony w zakładce „O szkole” – „programy europejskie”

Termin rekrutacji : 14 września – 15 października 2012r.

Komplet dokumentów zgłoszeniowych można pobrać u Pani mgr Aleksandry Dudy.

Wypisane dokumenty składamy również u w/w nauczyciela.