Strona główna Programy Europejskie „Podążając za europejskimi standardami”

„Podążając za europejskimi standardami”

674
0

ZSP „Cogito” od kilku lat realizuje program Leonardo da Vinci. Tym razem młodzież wyjedzie na staż zagraniczny w ramach projektu systemowego  „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki,  Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.4 – Otwartość systemu oświaty w kontekście uczenia się przez całe życie, Poddziałanie 3.4.2 – Upowszechnienie uczenia się przez całe życie, którego celem jest doskonalenie zawodowych i językowych umiejętności uczniów. Podczas czterotygodniowych praktyk, młodzież pod okiem najlepszych fachowców doskonali swoje zawodowe umiejętności w dziedzinie gastronomii i hotelarstwa, zdobywa nowe kompetencje odpowiadające najwyższym europejskim standardom.

Aktualny program realizowany jest w latach 2012-2014 r.

Dokumenty aplikacyjne, regulaminy oraz wszystkie informacje dotyczące projektu dostępne są w zakładce o szkole>>Programy europejskie>>POKL- Priorytet III>>Projekt realizowany.

 

 

pokl_leonardo_2a