Strona główna Programy Europejskie Cogito wraca do Anglii

Cogito wraca do Anglii

714
0

W niedzielę 20.10.2013 r. dziesięcioosobowa grupa uczennic z klasy 3 TO i 3 TH, w ramach projektu systemowego  „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki,  Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.4 – Otwartość systemu oświaty w kontekście uczenia się przez całe życie, Poddziałanie 3.4.2 – Upowszechnienie uczenia się przez całe życie, wybiera się na zagraniczne praktyki do Wielkiej Brytanii. Nasza młodzież będzie doskonaliła swoje umiejętności zawodowe w sektorze hotelarsko – gastronomicznym w Stafford.
Przed wylotem dziewczęta uczestniczyły w cyklu zajęć przygotowawczych z gastronomii, obsługi konsumenta, języka angielskiego. Odbyły się także zajęcia z pedagogiem, który przygotowywał uczennice do praktyk zagranicznych od strony emocjonalnej.
Zapytaliśmy rodziców uczennic, jak zapatrują się na miesięczne praktyki córek. Wypowiedzi były bardzo pozytywne. Oto kilka z nich: „Jako rodzice jesteśmy bardzo zadowoleni, że Klaudia jedzie na praktyki zagraniczne. Zdobędzie nowe doświadczenie życiowe i zawodowe oraz podszkoli język angielski” (Państwo Garus).
„Uważam, że przygotowany projekt jest szansą dla dziecka. Umożliwia poznanie zwyczajów i kultury kraju, do którego jedzie. Może doskonalić język angielski, zdobyć nowe doświadczenia. Córka bardzo się starała aby zakwalifikować się do projektu. Jest bardzo szczęśliwa, że dostała taka szansę” (Pani Soduś Elżbieta).
„Cieszę się, że córka ma możliwość wyjazdu do Anglii. Widzę jej zaangażowanie i zainteresowanie. Wyjazd wiąże się z doskonaleniem języka angielskiego, poznawaniem wielu pięknych miejsc i zdobywaniem nowych umiejętności i doświadczeń zawodowych” (Pani Aleksandra Łukomska).

pokl_leonardo_2a