Strona główna Programy Europejskie Programy europejskie w Cogito – to już 10 lat!

Programy europejskie w Cogito – to już 10 lat!

723
Stargate Atlantis
Stargate

Dnia 22.11.2013 r. odbyło się w naszej szkle seminarium nt. korzyści z realizowanych w szkole w latach 2003-2013 programów europejskich. Gościem specjalnym był Pan Premier Jerzy Buzek, władze miejskie reprezentował Drugi Zastępca Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie Henryk Ptasznik, obecna była również przedstawicielka Kuratorium Oświaty ds. programów europejskich Pani Marzena Zabiegała, przedstawiciel hotelarzy bawarskich Pani Jolanta Cyganek. Seminarium otworzyła Pani dyrektor Danuta Kopyczok, która podsumowała realizowany w szkole od 10 lat program Leonardo da Vinci. Zdjęcia z tego wydarzenia dostępne w naszej galerii.

 Zrealizowane projekty:

  • 2003-2004 Międzynarodowa praktyka hotelarska dla uczniów – 9125 Euro – 15 uczniów Niemcy – Eberswald
  • 2005-2006 Europejski staż hotelarsko-gastronomiczny – 46620 Euro – 45 uczniów Niemcy – Oberstaufen
  • 2006-2009 W drodze do Europy po nowe doświadczenia i kompetencje w specjalności hotelarz-gastronom – 55244 Euro – 3 grupy 45 uczniów – Niemcy – Oberstaufen
  • 2010-2012 Ku nowym doświadczeniom – 48414 Euro – 2 grupy 20 osób – Niemcy – Oberstaufen
  • 2012-2014 Podążając za europejskimi standardami – 94434 Euro – 3 grupy 30 osób Wielka Brytania – Stafford
  • 2013-2014 Europa naszym domem – 87740 Euro – 2 grupy 28 osób – Wielka Brytania – Stafford

Na przestrzeni 10 lat szkoła pozyskała z Unii Europejskiej 343577 Euro tj. ok 1500000 zł na zagraniczne praktyki zawodowe. Z praktyk skorzystało 183 uczniów szkoły. Realizacja programów europejskich była możliwa dzięki wsparciu i przychylności władz miasta. Koordynatorami programu w szkole są Panie Sabina Królikowska i Joanna Kleczka, które wspecjalizowały się już w pozyskiwaniu środków europejskich dla uczniów naszej szkoły. Pani dyrektor podziękowała Paniom za zaangażowanie, sumienność i obowiązkowość, co przełożyło się na sukces uczniów i szkoły. W Latach 2005-2012 praktyki realizowane były w Niemczech w miejscowości Oberstaufen, we współpracy z Zrzeszeniem Hotelarzy Bawarskich. Z ramienia zrzeszenia opiekunem młodzieży w Niemczech była Pani Jolanta Cyganek, która przedstawiła korzyści wynikające z realizowanych projektów w Bawarii. Uczeń klasy czwartej Adrian Kaźmirek przybliżył słuchaczom realizację praktyk zawodowych w Stafford w Wielkiej Brytanii w ramach projektu systemowego  „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki,  Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.4 – Otwartość systemu oświaty w kontekście uczenia się przez całe życie, Poddziałanie 3.4.2 – Upowszechnienie uczenia się przez całe życie. Program „Podążając za europejskimi standardami” będzie jeszcze kontynuowany w roku 2014 i w tym samym roku rozpoczniemy nowy projekt „Europa naszym domem”.

Dużym wyróżnieniem dla uczniów było wręczenie przez Pana Premiera Jerzego Buzka certyfikatów europejskich EUROPASS
MOBILITY. Certyfikat ten potwierdza wysokie umiejętności zawodowe, językowe zdobyte za granicą. Po części oficjalnej spotkanie przekształciło się w otwartą dyskusję Premiera Jerzego Buzka z młodzieżą. Uczniowie zainteresowani byli pracą Parlamentu Europejskiego. Należy ocenić, że była to interesująca lekcja z tematyki europejskiej pod kierunkiem Pana Premiera Jerzego Buzka.

Tradycją szkoły jest uhonorowanie wybitnych gości medalem z wizerunkiem Zbigniewa Herberta, który tym razem został wręczony Panu Premierowi Jerzemu Buzkowi oraz Wiceprezydentowi Henrykowi Ptasznikowi. Pięknym podsumowaniem seminarium jest wpis Pana Premiera Jerzego Buzka do kroniki Szkolnej:

„Jestem zachwycony poziomem w Waszej szkole – nauki

– kultury osobistej

– świadomości obywatelskiej

– sympatyczności

Gratulację”

pokl_leonardo_2