Strona główna Komunikaty Samorząd Uczniowski przypomina…

Samorząd Uczniowski przypomina…

607

Samorząd Uczniowski przypomina, że tablica motywacyjna została opracowana dla uczniów ZSP COGITO, a punkty przyznawane są dla klas biorących udział w imprezach przygotowanych przez SU.

SU stoi na stanowisku, że przygotowanie imprezy powiązanej z profilem nauczania powinno być, wzorem dotychczasowych dobrych praktyk, ocenione w ramach przedmiotów zawodowych przez nauczycieli w porozumieniu z organizatorem imprezy.

Punktowanie na tablicy innych imprez szkolnych wymaga wcześniejszego porozumienia z SU. Wszystkie klasy powinny być poinformowane wcześniej o możliwości zdobycia punktów na tablicy motywacyjnej.

 

Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami