Strona główna Wydarzenia Cogito buduje dom

Cogito buduje dom

824
0

„Europa naszym domem” pod takim tytułem startuje kolejna edycja programów europejskich w COGITO. Warto wspomnieć, że realizacja programów europejskich ma w COGITO już 10-letnią tradycję, a ten niewielki jubileusz obchodzony był w tym roku szkolnym w towarzystwie Premiera Jerzego Buzka.

Obecny projekt realizowany jest w ramach projektu systemowego  „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki,  Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.4 – Otwartość systemu oświaty w kontekście uczenia się przez całe życie, Poddziałanie 3.4.2 – Upowszechnienie uczenia się przez całe życie. W projekcie bierze udział 28 uczniów z klas o profilu technik żywienia i usług gastronomicznych, kelner, technik organizacji reklamy. Młodzież wyjedzie na swoje staże podzielona na dwie grupy 14 osobowe. Pierwsze wrażenia z praktyk będziemy śledzić na początku października, kiedy to na swój staż wyjadą kelnerzy i technicy żywienia i usług gastronomicznych.

Cztero tygodniowy pobyt w mieście Stafford w UK, całkowicie finansowany ze środków UE pozwoli młodzieży doskonalić swoje umiejętności zawodowe, nabyć nowych doświadczeń branżowych w odmiennych warunkach kulturowych i obyczajowych oraz sprawdzić się językowo. Różnorodność branż zawodowych w obecnym projekcie przewiduje rozwijanie i poszerzanie wiedzy i umiejętności zgodnych z zawodem, dlatego program przewiduje szczegółowe realizacje zamierzonych celów w programie dla każdego z zawodów.

 Doświadczenie realizacji programów europejskich przez COGITO pozwala stwierdzić, że Europa jest naszym domem”.

Kandydatom na beneficjentów realizowanego programu przypominamy, że dokumenty do procesu rekrutacji należy złożyć do dnia 13 czerwca 2014r. w gabinecie vicedyrektora ZSP COGITO.

pokl_leonardo_2a