Strona główna Wydarzenia Cogito na „Rzęsie”

Cogito na „Rzęsie”

848
Stargate Atlantis
Stargate

W dniu 18.10.2014 Przedstawiciele naszej szkoły, Karina i Karolina Ceglarek z klasy 4TO, Weronika Grabowska z klasy 3TiR oraz Bartek Krzaczek z klasy 2TŻ pod opieką pani Barbary Patyk-Płuciennik, wzięła udział w Unijnej Grze Terenowej „Rzęsa: unijne wsparcie=nowe otwarcie” na stawie „Rzęsa”. Gra terenowa polegała na udzieleniu odpowiedzi na 10 pytań dotyczących tematyki unijnej i zrealizowanego dzięki funduszom unijnym projektu „Poprawa jakości infrastruktury ruchu turystycznego, w tym terenów rekreacyjnych i aktywnych form turystyki w rejonie stawu Rzęsa w Siemianowicach Śląskich” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Pytania były rozmieszczone na terenie stawu „Rzęsa” przy odpowiednio przygotowanych Punktach Kontrolnych. Każda drużyna musiała te punkty odnaleźć i udzielić odpowiedzi. Nasza drużyna zajęła trzecie miejsce,bo oprócz wiedzy liczył się również czas odnalezienia owych punktów. Głównym celem gry było upowszechnienie informacji i promocja w/w projektu, upowszechnienie informacji na temat Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego oraz Unii Europejskiej.