Strona główna Wydarzenia „Zło dobrem zwyciężaj”

„Zło dobrem zwyciężaj”

721
0

20 października 2014 roku klasy 4TO i 4 TiH z inicjatywy pani Barbary Patyk-Płuciennik i księdza Mirosława Rataja wzięły udział w wykładzie dr Łucji Marek z katowickiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej pt. „Zło dobrem zwyciężaj. Życie i działalność księdza Jerzego Popiełuszki (1947-1984)”, który miał miejsce w Śląskim Centrum Wolności I Solidarności w Katowicach. Po wykładzie odbył się pokaz filmu „Zwycięzcy nie umierają-opowieść o księdzu Jerzym”. Spotkaniu towarzyszyła wystawa zorganizowana przez ŚCWiS „Ksiądz Jerzy Popiełuszko. Droga do świętości”. Ekspozycja składała się z 20 unikalnych zdjęć księdza Jerzego. Fotografie pochodziły ze zbiorów m.in. Archiwum Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” w Gdańsku oraz Ośrodka Dokumentacji Życia i Kultu bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Warszawie. Zdjęciami została opowiedziana historia ks. Jerzego o życiu od najmłodszych lat, poprzez okres jego kapłaństwa,duszpasterstwa wśród ludzi pracy aż do męczeńskiej śmierci i beatyfikacji. Młodzież zapoznała się nie tylko z samym życiem i działalnością ks. Jerzego, ale także ze współczesnymi mu czasami,metodami działalności służb bezpieczeństwa i milicji. Była to bardzo ciekawa lekcja zarówno historii jak i religii.