Strona główna Wydarzenia Cogito wygrywa wyjazd do Brukseli

Cogito wygrywa wyjazd do Brukseli

852
Stargate Atlantis
Stargate

W ramach tygodnia edukacji globalnej dwie drużyny z naszej szkoły wzięły udział w Grze Miejskiej Fair Trade zorganizowaną w Katowicach przez Zespół Szkół Handlowych pod patronatem Kuratorium Oświaty w Katowicach. Uczestniczyło w niej 40 szkół z województwa śląskiego. Gra polegała na wykonywaniu różnych zadań przygotowanych na 13 stacjach. Każda drużyna otrzymała mapę i w określonym czasie musiała wypełniać przygotowane wcześniej zagadnienia. Zadania dotyczyły sprawiedliwego handlu, praw człowieka, suwerenności żywnościowej, problemów globalnego południa. Nasze drużyny wypadły bardzo dobrze wszystkie stacje zostały przez nie zdobyte. Pogoda była w kratkę, przeszliśmy bardzo dużo kilometrów by zdobyć jak najwięcej punktów.

Drużyna „Chochelki” zdobyła II nagrodę wycieczkę do Brukseli. Nagrodę tę ufundował poseł do Parlamentu Europejskiego Jan Olbrycht. Pojadą na nią bibliotekarz szkolny mgr Helena Kruszecka oraz uczniowie Michał Woźniak i Kamil Stencel. Druga nasza drużyna sprawiła się również bardzo dobrze kapitanem jej była mgr Agata Dykta i uczniowie klasy 2TIR Dawid Ćwięk oraz Iwona Pala. Oprócz zabawy dowiedzieliśmy się wielu bardzo ciekawych informacji z zakresu edukacji globalnej i poznaliśmy zabytki Miasta Katowice.