Strona główna Wydarzenia Problem uchodźców w Polsce – debata

Problem uchodźców w Polsce – debata

762
0

W piątek, 06.11.2015r. odbyła się szkolna debata uczniowska poświęcona problemowi przyjęcia uchodźców z Syrii do naszego kraju. W debacie wzięły udział 2, 3-osobowe grupy uczniów klas czwartych. Debatę rozpoczęła przewodnicząca szkoły,  Kamila Dec, która powitała uczestników i przybyłych gości. Następnie uczennica przedstawiła regulamin debaty, a także zaprezentowała zasady kulturalnej dyskusji. Zostały przedstawione statystyki dotyczące prognozowanej liczby uchodźców, która zostanie przyjęta w najbliższym czasie w Niemczech oraz w Polsce. Po takim wstępie przewodnicząca rozpoczęła debatę przedstawiając  kolejno pytania:

  1. Czy Polska jest gotowa na przyjęcie uchodźców?
  2. Czy uchodźcy po przyjeździe do Polski powinni mieć prawo do profitów ( mieszkania, dodatkowe pieniądze)?
  3. Czy uważacie, że uchodźcy mogą wpłynąć na gospodarkę naszego kraju?
  4. Czy uważacie, że uchodźcy mogą wpłynąć na sytuację militarną naszego kraju?
  5. Czy uważacie, że uchodźcy będą w stanie żyć w naszej kulturze nie narzucając nam swoich zasad/religii?
  6. Czy wychowanie dzieci uchodźców jest możliwe w krajach o zupełnie innych tradycjach?

Temat debaty uczniowie znali wcześniej, mieli więc czas, by przemyśleć sobie, czy są za, czy przeciw. Mieli również czas, by przygotować sobie właściwe argumenty popierające ich wybór. Debata odbywała się w atmosferze ożywionej dyskusji. Uczniowie wychodzili z coraz to z nowymi pomysłami, dokonywali ocen, wyciągali wnioski, chętnie komentowali. Przewodnicząca debaty udzielała każdemu głosu po przedstawieniu pytania. Każda grupa miała minutę na wypowiedź. Następnie kto chciał włączyć się do dyskusji i miał coś do powiedzenia, udzielała głosu. W ten sposób udało nam się uniknąć rozgardiaszu, cała debata utrzymywała swój merytoryczny charakter.

Pod koniec debaty głos otrzymali przedstawiciele grona pedagogicznego, którzy mogli zadawać swoje pytania uzupełniające. Przedstawiciele obydwu grup mieli możliwość ustosunkowania się do tych pytań.