Strona główna Biblioteka Góra grosza 2015

Góra grosza 2015

839

Zakończyła się akcja GÓRA GROSZA – przeprowadzona była przez Samorząd Szkolny oraz bibliotekę. Zbieraliśmy pieniądze na rodzinne domy dziecka po raz trzynasty i zebraliśmy 17,5 kg groszy. Najwięcej zebrała klasa 1TIK – 77,22 zł. Przez trzynaście lat udziału naszej szkoły w tej akcji udało nam się zebrać ogólnie 2047 zł. Wszystkim którzy wsparli Górę Grosza serdecznie dziękujemy w imieniu dzieci z rodzinnych domów dziecka.