Strona główna Wydarzenia Obchody rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w COGITO – 13-16.XII.2015

Obchody rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w COGITO – 13-16.XII.2015

805

1. Prezentacja wystawy ,,Kopalnia strajkuje … Strajk i pacyfikacja kopalni ,,Wujek” 13-16 grudnia 1981 roku ” – na szkolnych korytarzach została zaprezentowana wystawa wypożyczona ze Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach, którą uczniowie mogli oglądać w dniach 7-15 grudnia.

2. Zapalmy ,,Światło wolności”- upamiętnienie ofiar stanu wojennego- w ramach kampanii społecznej Instytutu Pamięci Narodowej uczniowie zapalili w domach światło wolności.

3. Prezentacja utworów o tematyce patriotycznej- młodzież recytowała wybrane przez siebie wiersze, wśród których znalazła się poezja między innymi Krzysztofa Kamila Baczyńskiego oraz naszego patrona Zbigniewa Herberta.

4. Lekcja historii i języka polskiego- odbyła się interdyscyplinarna lekcja, na której została omówiona trudna historia XIX i XX wieku. Uczniowie czytali fragmenty Dziadów Adama Mickiewicza i wskazywali podobieństwa w losach Polaków po upadku powstań narodowych i walk o suwerenność państwa po II wojnie światowej.

5. Prezentacja filmów i pieśni patriotycznych o stanie wojennym- odbyła się projekcja fragmentów filmu Kazimierza Kutza ,,Śmierć jak kromka chleba”.

6. Bieg Dziewięciu Górników- 16 grudnia 2015 roku 9 uczniów ZSP COGITO wraz z grupą ponad 350 uczniów z całego Śląska pobiegło pod Pomnik-Krzyż przy kopalni Wujek, by w ten sposób uczcić pamięć o 9 górnikach zastrzelonych przez oddziały ZOMO podczas pacyfikacji kopalni Wujek.

Mamy nadzieję, że dla młodzieży, która nie pamięta stanu wojennego była to najlepsza lekcja historii.