Strona główna Wydarzenia Globalne Cogito (2016)

Globalne Cogito (2016)

780

W naszej szkole uczniowie klasy 3TZ oraz 3TTZ uczestniczyli w warsztatach dot. edukacji globalnej. Warsztaty prowadziła trenerka D. Egner. Edukacja globalna część kształcenia obywatelskiego i wychowania poświęcona budowaniu świadomości istnienia zjawisk i współzależności o charakterze globalnym. Szczególny nacisk kładzie m.in. na tłumaczenie przyczyn i skutków opisywanych zjawisk, przedstawianie perspektywy Globalnego Południa, kształtowanie krytycznego myślenia oraz ukazywanie relacji między jednostką i procesami globalnymi. Podczas warsztatów uczniowie ustalali co to jest obywatel, jakie powinien mieć cechy. Przybliżone zostały uczestnikom Cele Zrównoważonego Rozwoju .Podczas warsztatów uczniowie mieli okazję wykonywać różne ćwiczenia np. wyszukiwanie przy pomocy atlasów geograficznych i umieszczanie na mapach konturowych najbiedniejszych krajów świata. Kolejna część warsztatów była poświęcona problemowi głodu na świecie. Młodzież pracowała w grupach i na podstawie różnych wiadomości przedstawiała największe problemy związane z głodem i próby ich rozwiązania. Eksperci poszczególnych grup poinformowali uczestników, że na świecie około 1 mld ludzi głoduje przy tym 1,5 mld żywności się marnuje, takich informacji było więcej. Trudne tematy są niepopularne ale poruszać je trzeba i uświadamiać młodych ludzi, że każdy ma wpływ na to jaki wkoło nas jest świat.