Strona główna Biblioteka Podziękowania dla wydawnictw

Podziękowania dla wydawnictw

880
Stargate Atlantis
Stargate

Biblioteka oraz społeczność szkolna bardzo dziękuje niżej wymienionym wydawnictwom za bezpłatne przekazanie książek naszej bibliotece. Książki te wzbogaciły znacznie księgozbiór biblioteki. Wydawnictwa te to: