Strona główna Programy Europejskie „Europejska wymiana doświadczeń” (2018)

„Europejska wymiana doświadczeń” (2018)

967
0

W Zespole Szkół COGITO rusza kolejna, 12 już edycja projektu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W czasie bieżącego roku uczniowie z poszczególnych klas wezmą udział w projekcie „Europejska wymiana doświadczeń” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – Erasmus+. Umożliwi on wyjazd 30 uczniom i 11 nauczycielom na praktyki zawodowe do Wielkiej Brytanii. Wyjazd w ramach projektu każdej z grup zostanie poprzedzony rekrutacją oraz przygotowaniem językowym, pedagogicznym i zawodowym.

Celem projektu jest nabycie praktycznych umiejętności i podniesienie poziomu praktycznej wiedzy w wyspecjalizowanej dziedzinie, wykorzystanie wzorców stylu i sposobu pracy w kraju członkowskim i jej umiejętne wykorzystanie, nabycie pewności siebie i podniesienie poziomu językowego oraz zdobycie certyfikatu EUROPASS MOBILITY.

Młodzież szkoląca się w ZS COGITO w zawodach technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik organizacji reklamy, kelner, technik obsługi turystycznej oraz technik informatyk będzie zdobywać umiejętności praktyczne oraz językowe w naturalnych warunkach funkcjonowania brytyjskich hoteli oraz firm gastronomicznych, turystycznych, reklamowych i informatycznych. Zdobycie nowych doświadczeń, poznanie zwyczajów, wymagań i warunków pracy w zagranicznych firmach, na pewno będzie korzystne nie tylko dla uczestników projektu, ale również dla przyszłych pracodawców.

Aplikacje przystąpienia do programu grupy U1 dostępne w załącznikach, należy
przesłać 19 lutego b.r.

Okres realizacji: 2018 r. / Kraj docelowy: Wielka Brytania

Koordynator:

  • mgr Sabina Królikowska
  • mgr Joanna Kleczka

Terminy wyjazdów:

 Grupa Miejsce praktyk Liczba uczestników Termin
Grupa U 1 Wielka Brytania 10 09.04.2018-04.05.2018
Grupa U 2 Wielka Brytania 10 03.09.2018-28.09.2018
Grupa U 3 Wielka Brytania 10 01.10.2018-26.10.2018
Grupa N 1 Wielka Brytania 5 21.05.2018-27.05.2018
Grupa N 2 Wielka Brytania 6 04.06.2018-10.06.2018