Strona główna Rekrutacja Regulamin rekrutacji 2024/2025

Regulamin rekrutacji 2024/2025

9445
0

Wszystkich tegorocznych absolwentów szkół podstawowych i ich rodziców prosimy o zapoznanie się z regulaminem rekrutacji (rekrutacja na rok 2024).

Adobe Reader Document

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2024/2025

Terminarz rekrutacji!!!

Rodzaj czynności

Termin

złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły

Rejestracja i dokonanie wyboru preferencji klas w systemie naboru elektronicznego https://slaskie.edu.com.pl/

Przy składaniu wniosku prosimy także o dostarczenie wypełnionego formularz potwierdzenia woli . Druki są także dostępne w sekretariacie szkoły.

od 13 maja 2024 do 17 czerwca 2024r., do godz.15.00

Wydanie skierowania na badania lekarskie

Od 13 maja 2024 do 16 lipca 2024r.

Dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty Od 21 czerwca 202r. do 5 lipca 2024r., godz.15.00
Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 12 lipca 2024r.

Potwierdzenie woli przyjęcia, w postaci dostarczenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w zawodzie

Od 12 lipca do 18 lipca 2024r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

19 lipca 2024r., do godz. 14.00