Strona główna Rekrutacja Regulamin rekrutacji 2023/2024

Regulamin rekrutacji 2023/2024

7845
0

Wszystkich tegorocznych absolwentów szkół podstawowych i ich rodziców prosimy o zapoznanie się z regulaminem rekrutacji (rekrutacja na rok 2023).

Adobe Reader Document

 

Regulamin rekrutacji 2023

Terminarz rekrutacji!!!

Rodzaj czynności

Termin

złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły

Rejestracja i dokonanie wyboru preferencji klas w systemie naboru elektronicznego https://slaskie.edu.com.pl/

Przy składaniu wniosku prosimy także o dostarczenie wypełnionego formularz potwierdzenia woli . Druki są także dostępne w sekretariacie szkoły.

od 15 maja 2023 do 19 czerwca 2023r., do godz.15.00

Wydanie skierowania na badania lekarskie

Od 15 maja 2023 do 20 lipca 2023r.

Dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty Od 23 czerwca do 10 lipca 2023r., godz.15.00
Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 18 lipca 2023r.

Potwierdzenie woli przyjęcia, w postaci dostarczenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w zawodzie

Od 18 lipca do 25 lipca 2023r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

26 lipca 2023r., godz. 14.00

 

Poprzedni artykułWielkanocne kulinarne spotkanie w Cogito (2018)
Następny artykułKangur Matematyczny (2018)