Strona główna Wydarzenia Herbertowska Gala w Parku Tradycji

Herbertowska Gala w Parku Tradycji

1005
0

 

Zbigniew Herbert należy do grona najważniejszych współczesnych poetów polskich. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, głęboko przekonany o wyjątkowym znaczeniu jego twórczości, ogłosił rok 2018 Rokiem Zbigniewa Herberta. Zespół Szkół COGITO, wchodzący w skład elitarnego Klubu Herbertowskich Szkół, zrzeszającego placówki noszące imię Zbigniewa Herberta w kraju i za granicą,  aktywnie włączył się  w te obchody.

Nauczyciele COGITO zorganizowali liczne konkursy adresowane do uczniów nie tylko szkół herbertowskch, ale także do młodzieży uczącej się w naszym mieście. Odbył się więc konkurs fotograficzny Wzruszenia Zbigniewa Herberta, plastyczny Różne światy Zbigniewa Herberta, recytatorski Wiosna z poezją Zbigniewa Herberta, sportowy Wiosłowanie z Herbertem oraz wewnątrzszkolny konkurs wiedzy o życiu i twórczości patrona Technikum nr 1.

 24 maja 2018 r. w Parku Tradycji w Siemianowicach Śląskich miała miejsce uroczystość podsumowująca Rok Zbigniewa Herberta w COGITO. Przybyli na nią zaproszeni goście – pani Anna Sobieraj-naczelnik Wydziału Edukacji UM w Siemianowicach Śląskich, Mirosław Papiernik- zastępca dyrektora delegatury Kuratorium Oświaty w Bytomiu a także laureaci konkursów oraz ich opiekunowie.

Pani Anna Sobieraj w swoim wystąpieniu podkreśliła, że COGITO jest szkołą, która kładzie nacisk nie tylko na  kształcenie zawodowe, ale także dba o kształcenie humanistyczne w duchu wartości  herbertowskich, takich jak odwaga, patriotyzm, miłość bliźniego i szacunek dla pięknej polszczyzny. Społeczność COGITO rozumie, że w dorosłym życiu ważny jest nie tylko atrakcyjny zawód,  ale przede wszystkim postawa moralna, dzięki której, niezależnie od sytuacji, człowiek będzie potrafił zachować się godnie i odważnie stać po stronie dobra.

Zorganizowane przez COGITO konkursy cieszyły się dużym zainteresowaniem uczniów, o czym świadczy ilość nadesłanych prac. Pokazuje to, że niełatwa w odbiorze twórczość Zbigniewa Herberta wciąż budzi zainteresowanie i inspiruje młodych ludzi.

Laureatami pierwszych miejsc zostali: Katarzyna Sztwiertnia z Zespołu Szkół nr 3 w Siemianowicach Śląskich (konkurs plastyczny), Karolina Włodarczyk z VI LO im. Zbigniewa Herberta w Bełchatowie (konkurs fotograficzny), Piotr Wachstiel z SP nr 20 z Odziałami Integracyjnymi w Siemianowicach Śląskich (konkurs recytatorski) Martyna Troncik z ZS COGITO (konkurs wiedzy o życiu i twórczość Zbigniewa Herberta), Karolina Papierz i Krystian Kaps z ZS COGITO (konkurs sportowy).

Po rozdaniu nagród został zaprezentowany program artystyczny przygotowny przez panią Bożenę Rosicką. Piękne i refleksyjne prezentacje przeplatane były wystąpieniami laureatów konkursu recytatorskiego. Program został bardzo ciepło przyjęty przez widzów,       o czym świadczą spontaniczne wystąpienia zaproszonych gości, którzy niezwykle emocjonalnie podziękowali za wzruszające i pełne zadumy spotkanie z  poezją Zbigniewa Herberta.

Uroczystość zakończyła się poczęstunkiem, przygotowanym przez uczniów COGITO.