Strona główna Konkursy „Czy cmentarz może być piękny?”

„Czy cmentarz może być piękny?”

723
0

Regulamin Szkolnego Konkursu Fotograficznego

„Czy cmentarz może być piękny?”

 

 1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół COGITO w Siemianowicach Śląskich. Koordynatorem konkursu jest ks. Michał Kowalski.
 2. Konkurs jest otwarty dla wszystkich uczniów Zespołu Szkół.
 3. Cele konkursu:
 • uwrażliwianie uczniów na otaczające nas piękno
 • doskonalenie umiejętności fotograficznych
 • wprowadzenie uczniów w atmosferę zdrowej rywalizacji.
 1. Przedmiotem fotografii są nekropolie, cmentarze, ciekawe nagrobki.
 2. Każdy z autorów może zgłosić przynajmniej jedną fotografię, nie więcej niż trzy. Zdjęcia należy przesłać na adres mailowy: kowalski@zs-cogito.pl najpóźniej 12 listopada br. W treści wiadomości należy podać imię i nazwisko autora, klasę, tytuł zdjęcia, miejsce i datę jego wykonania, oraz oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do zdjęcia o treści: „Oświadczam, że wysłane przeze mnie zdjęcie jest mojego autorstwa oraz wyrażam zgodę na jego opublikowanie na stronach internetowych Zespołu Szkół COGITO w Siemianowicach Śląskich”.
 3. Prace bez załączonego oświadczenia o posiadaniu praw autorskich nie zostaną przyjęte.
 4. Prace nie mogą być wykonane w technice fotomontażu.
 5. Zdjęcie może zostać wykonane dowolnym aparatem cyfrowym: lustrzanką, kompaktem, smartfonem.
 6. Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne.
 7. Dostarczenie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do jury konkursu.
 8. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm.).