Strona główna Biblioteka „Globalnie w bibliotekach” (2018)

„Globalnie w bibliotekach” (2018)

721
0
Druga edycja programu „Globalnie w bibliotekach” miała na celu zaangażowanie bibliotek w dyskusję i refleksję nad dwoma światowymi wyzwaniami: problemami głodu i ubóstwa. Październik to miesiąc w którym obchodzimy dwa ważne dni:
Międzynarodowy Dzień Żywności i Walki z Głodem (16 października),
Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem (17 października).
W naszej szkole przeprowadzono warsztaty “Skąd się bierze głód” – podczas warsztatów uczestnicy mieli szansę podyskutować o przyczynach występowania głodu na świecie. Podczas warsztatu, który opierał się m.in. na fragmencie książki Jana Zielgera „Geopolityka głodu” uczestnicy wypracowali własne wnioski dotyczące przyczyn, jak i konkretne działania, które mogą pomóc w ich przezwyciężeniu. Program Globalnie w bibliotekach był realizowany w 100 bibliotekach w Polsce przez Polską Akcję Humanitarną we współpracy z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.