Strona główna Konkursy Konkurs Recytatorski pod hasłem „2018 Rokiem Zbigniewa Herberta”

Konkurs Recytatorski pod hasłem „2018 Rokiem Zbigniewa Herberta”

990
0

„W epoce kryzysu wartości i głębokiego zwątpienia Zbigniew Herbert zawsze stał po stronie zasad: w sztuce – kanonu piękna, hierarchii i rzemiosła, w życiu – kodeksów etycznych, jasno rozróżniających pojęcia dobra i zła. Był uosobieniem wierności – samemu sobie i słowu. W swojej poezji wyrażał umiłowanie wolności, wiarę w godność jednostki i jej moralną siłę. Patriotyzm rozumiał jako miłość surową, wymagającą solidarności z poniżonymi i cierpliwej pracy nad przywracaniem pojęciom ich rzeczywistych znaczeń” – czytamy w uchwale. Dla utrwalenia pamięci o wybitnym poecie, dla przyjemności wsłuchania się w najpiękniejsze teksty poety, organizujemy Konkurs Recytatorski pod hasłem „2018 Rokiem Zbigniewa Herberta”.

Organizatorami konkursu są Zespół Szkół Cogito Technikum nr 1 im. Zbigniewa Herberta oraz Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Oddział Katowice.


Regulamin Konkursu Recytatorskiego „2018 Rokiem Zbigniewa Herberta”

 • Cele Konkursu:
  • rozwijanie wrażliwości na słowo poetyckie
  • propagowanie poezji  Zbigniewa Herberta
  • odkrywanie i rozwijanie uzdolnień artystycznych wśród uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz średnich.
 • Do udziału w Konkursie zapraszamy uczniów szkół gimnazjalnych, uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych oraz szkół średnich województwa śląskiego.
 • Przedmiotem Konkursu będzie interpretacja wybranego tekstu poetyckiego z dorobku Zbigniewa Herberta.
 • Uczestnicy konkursy występują w dwóch kategoriach: szkoły podstawowe i gimnazjum oraz szkoły średnie.
 • W konkursie jedną szkołę może reprezentować maksymalnie 2 uczestników.
 • Czas recytacji wybranego tekstu nie powinien przekroczyć 3 minut.
 • Występy uczestników Konkursu będą oceniane przez Jury wg następujących kryteriów:
  • jakość doboru tekstu
  • interpretacja utworów
  • kultura słowa
  • ogólny wyraz artystyczny.
 • Finał Konkursu odbędzie się 28 listopada 2018 o godz. 1000 w Zespole Szkół Cogito w Siemianowicach Śląskich.
 • Zgłoszenia uczestników przyjmowane są do 20 listopada 2018 roku poprzez formularz zgłoszeniowy, który należy przesłać na adres: Zespół Szkół Cogito Technikum nr 1 im. Zbigniewa Herberta, ul. Matejki 5, 41-100 Siemianowice Śląskie, e-mail: cogito@zs-cogito.pl, tel.fax.: 32 2200691 lub biblioteka@zs-home.pl , tel. 504 582 782

Ochrona danych osobowych

Dane osobowe uczestników/czek będą przetwarzane wyłącznie do celów związanych z organizacją konkursu przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia  dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.L 2016 Nr 119, str. 1), które weszło w życie w dniu 25 maja 2018 r. Administratorem danych osobowych jest Sergiusz Kunert. Dane osobowe będą przechowywane przez organizatorów tak długo, jak będzie to niezbędne do realizacji i promocji konkursu. Fotografie uczestników pozostaną w galerii Zespołu Szkół Cogito i Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich oraz na profilach facebookowych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale warunkiem uczestnictwa w konkursie.