Strona główna Programy Europejskie Powergedon 2019

Powergedon 2019

944
0

Kolejna, III edycja Powergedonu za nami. Nauczyciele Zespołu Szkół COGITO wzięli udział w konferencji, która została zorganizowana z okazji 5-lecia realizacji przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji projektów ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pt. „Innowacje społeczne i współpraca międzynarodowa w edukacji”.

Spotkanie było doskonałą okazją do dyskusji nt. roli i znaczenia projektów w procesie budowania kapitału społecznego, rozwijania współpracy międzynarodowej oraz wymiany doświadczeń. W ramach konferencji była także możliwość zapoznania się z Mobilnym Centrum Edukacyjnym FRSE.

W drugim dniu odbyły się zmagania olimpijskie. Celem wydarzenia było wsparcie instytucji w budowaniu dobrych relacji w zespołach projektowych tzw. team building, nawiązywanie współpracy międzyinstytucjonalnej, sprawdzenie oraz ulepszenie takich elementów jak praca zespołowa, podział obowiązków (delegacja zadań oraz ich realizacja), reagowanie w sytuacjach kryzysowych, motywacja do działania, a także wspólne rozwiązywanie problemów.

Nasza drużyna niestety nie zdobyła pucharu POWERGEDON 2019, ale i tak spisaliśmy się na medal.