Strona główna Wydarzenia Cogito w projekcie „Śląskie. Zawodowcy”

Cogito w projekcie „Śląskie. Zawodowcy”

613

Dnia 29.10.2019 r. w Parku Hotel Diament w Katowicach odbyła się uroczysta konferencja pn „Kształtowanie zawodowe dla rynku pracy” z udziałem Pani Wicemarszałek Beaty Białowąs, Śląskiego Kuratora Oświaty Urszuli Bauer, Prezydentów Miast Województwa Śląskiego.
Dyrektor Zespołu Szkół Cogito wraz z kierownikiem kształcenia praktycznego i uczniami byli obecni na konferencji podczas której nastąpiła inauguracja projektu pn „Śląskie. Zawodowcy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
W trakcie konferencji przedstawiciele władz miast województwa śląskiego i Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach podpisały listy intencyjne w sprawie współpracy w zakresie wdrażania oraz sprawnej realizacji działań projektu „Śląskie. Zawodowcy” w szkołach zawodowych. Celem projektu jest wsparcie szkolnictwa zawodowego poprzez organizację staży i praktyk zawodowych dla uczniów, ponadto organizacja kursów zawodowych, szkoleń, zajęć dydaktycznych dla młodzieży. Program obejmuje również wsparcie dla nauczycieli zawodu, organizację staży i kursów.
W ramach projektu planuje się zbudowanie sieci współpracy pomiędzy lokalnymi pracodawcami a szkołami zawodowymi.