Strona główna Konkursy Poeci pokolenia wojennego (konkurs wojewódzki)

Poeci pokolenia wojennego (konkurs wojewódzki)

750
0

W roku 2019 przypada 80. rocznica wybuchu II wojny światowej oraz 75. Powstania warszawskiego, dlatego też dla utrwalenia pamięci o tych wydarzeniach i przyjemności wsłuchania się w najpiękniejsze teksty poetów pokolenia wojennego organizujemy Wojewódzki Konkurs Recytatorski pod hasłem „Poeci pokolenia wojennego”.

Organizatorami konkursu są Zespół Szkół Cogito Technikum nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Siemianowicach Śląskich oraz Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Oddział Katowice.

Regulamin Konkursu

 1. Cele Konkursu:
  • rozwijanie wrażliwości na słowo poetyckie
  • popularyzowanie  dorobku  poetów pokolenia wojennego
  • odkrywanie i rozwijanie uzdolnień artystycznych wśród uczniów szkół podstawowych oraz średnich
  • kształtowanie postaw patriotycznych.
 1. Do udziału w Konkursie zapraszamy uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych oraz szkół średnich.
 2. Przedmiotem Konkursu będzie interpretacja wybranego tekstu poetyckiego z dorobku Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Tadeusza Gajcego, Tadeusza Borowskiego, Anny Świrszczyńskiej, Zdzisława Stroińskiego, Tadeusza Różewicza, Krystyny Krahelskiej, Wacława Bojarskiego.
 3. Jury oceniać będzie występy uczestników w dwóch kategoriach: szkoły podstawowe i szkoły średnie.
 4. W Konkursie jedną szkołę może reprezentować maksymalnie 2 uczestników.
 5. Czas recytacji wybranego tekstu nie powinien przekroczyć 3 minut.
 6. Organizatorzy Konkursu proszą wszystkich uczestników o przekazanie (w dniu konkursu) jury tekstu recytowanego utworu.
 7. Występy uczestników Konkursu będą oceniane przez Jury wg następujących kryteriów:
  • dobór tekstu
  • interpretacja utworu
  • kultura słowa
  • ogólny wyraz artystyczny.
 1. Finał Konkursu odbędzie się w Zespole Szkół Cogito w Siemianowicach Śląskich dnia 28.11.2019 o godz. 10.00.
 1. Zgłoszenia uczestników przyjmowane będą do 20 listopada 2019 roku poprzez:
  • formularz zgłoszeniowy, który należy przesłać na adres: Zespół Szkół Cogito Technikum nr 1 im. Zbigniewa Herberta, ul. Matejki 5, 41-100 Siemianowice Śląskie
  • lub e-mail: cogito@zs-cogito.pl, biblioteka@zs-cogito.pl.
   Telefon kontaktowy do organizatorów: 32 2200691 lub 504 582 782

 

Ochrona danych osobowych

Dane osobowe uczestników/czek będą przetwarzane wyłącznie do celów związanych z organizacją konkursu przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz.L 2016 Nr 119, str. 1), które weszło w życie w dniu 25 maja 2018r. Administratorem danych osobowych jest Sergiusz Kunert. Dane osobowe będą przechowywane przez organizatorów tak długo, jak będzie to niezbędne do realizacji i promocji konkursu. Fotografie uczestników pozostaną w galerii Zespołu Szkół Cogito i Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich oraz na profilach (portal Facebook). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek uczestnictwa w konkursie.