Strona główna Komunikaty Jak motywować i wspierać uczniów do systematycznego uczenia się poza szkołą

Jak motywować i wspierać uczniów do systematycznego uczenia się poza szkołą

518
0

Ze względu na zdalny przebieg zajęć szkolnych, zgodnie z zaleceniem MEN, pragniemy podzielić się sugestiami dotyczącymi nauki młodzieży w domu.

Jak zorganizować młodzieży warunki do nauki w domu

  1. Wspierać młodzież w utrzymaniu „szkolnego” trybu dnia, czyli wstawania o tej samej porze i nauki w godzinach odbywania zajęć w szkole (wykonywania zalecanych zadań lub odbywania zajęć z nauczycielami online). Bardzo ważny jest stabilny harmonogram.
  2. W miarę możliwości zapewnić miejsce do nauki sprzyjające skupieniu i efektywnej pracy, miejsce, gdzie jest cicho i spokojnie, gdzie dziecko może się skoncentrować i nic go nie rozprasza, gdzie w tle nie jest włączony telewizor i telefon.
  3. Zachęcać młodzież do higienicznego trybu nauki (poranna higiena, śniadanie, krótkie przerwy w czasie nauki, najlepiej ruchowe; wietrzenie pomieszczenia, w którym odbywają się lekcje).
  4. Ograniczać czynniki zakłócające naukę i pogarszające koncentrację, np. korzystanie przez młodzież z różnych form rozrywki w czasie przerw w nauce (gry, YouTube, portale społecznościowe), nie obciążać młodzieży w czasie przeznaczonym na naukę innymi obowiązkami.

Jak motywować i wspierać młodzież do systematycznego uczenia się poza szkołą

  1. Okazywać zainteresowanie nauką swoich dzieci, ich sukcesami i trudnościami.
  2. Chwalić swoje dzieci za wytrwałość i systematyczność. Duży wpływ na motywację ma także pozytywna ocena rezultatów pracy młodego człowieka. Każdy lubi, gdy jego starania są doceniane. Pamiętajmy więc, aby zauważać nawet niewielkie osiągnięcia dziecka i aby chwalić je nawet za drobne postępy. Nie stawiajmy dziecku zbyt wygórowanych wymagań, swoje oczekiwania dostosujmy do jego możliwości.
  3. Uświadamiać uczniom wartość i znaczenie odbywania nauki w domu dla ich wiedzy i umiejętności.
  4. Pomagaj, ale nie wyręczaj (pomóż zrozumieć polecenie, zaplanujcie poszczególne etapy niezbędne do wykonania zadania, w razie potrzeby udziel wskazówek).
  5. Podkreślaj znaczenie nauki w życiu człowieka pokazując praktyczne zastosowanie zdobytych informacji.
  6. Połącz przyjemne z pożytecznym (jeśli dziecko lubi oglądać filmy to wykorzystaj i pokaż mu filmową adaptację omawianej lektury).

Jeżeli będziecie Państwo potrzebowali naszej pomocy, informacji, wsparcia w związku ze zdalnym nauczaniem lub sprawami wychowawczymi, prosimy o kontakt przez e-dziennik. Udzielimy ich w miarę naszych możliwości.

Życzę Państwu zdrowia i wytrwałości.

Mgr Agata Dykta
Żródło : Internet