Strona główna Programy Europejskie Rusza Projekt „Śląskie. Zawodowcy”

Rusza Projekt „Śląskie. Zawodowcy”

453

Rozpoczęła się rekrutacja do Projektu „Śląskie. Zawodowcy”. Projekt jest realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A., Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach i Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach.

„Śląskie. Zawodowcy” to projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Społecznego).

Dzięki projektowi „Śląskie. Zawodowcy” uczniowie będą mogli skorzystać z wartościowych staży, praktyk i szkoleń zawodowych. Celem projektu jest lepsze dostosowanie oferty edukacyjnej szkół o profilu zawodowym w województwie śląskim do kluczowych potrzeb gospodarki oraz dążenie do tego, aby wchodząc na rynek pracy, przyszli pracownicy byli przygotowani praktycznie i posiadali potrzebne kompetencje oraz kwalifikacje.

Projekt skierowany jest do uczniów klas I – III branżowej szkoły I stopnia oraz klas I – IV technikum.

We współpracy z Izbą Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach realizacją projektu w szkole zajmują się Szkolny Specjalista ds. jakości staży Bożena Trziszka oraz Szkolny Specjalista ds. jakości kursów i szkoleń Renata Olszak-Flak.

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w rekrutacji na staże i kursy, która odbywa się w terminie od 9 do 17 marca 2020 r. Formularze rekrutacyjne należy pobrać u Szkolnego Specjalisty ds. jakości staży lub jakości kursów i szkoleń.