Strona główna Programy Europejskie Rekrutacja do Projektu „Śląskie. Zawodowcy”

Rekrutacja do Projektu „Śląskie. Zawodowcy”

635
0

Rozpoczęła się rekrutacja do Projektu „Śląskie. Zawodowcy”. Projekt jest realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A., Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach i Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach.

„Śląskie. Zawodowcy” to projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Społecznego).

Dzięki projektowi „Śląskie. Zawodowcy” uczniowie będą mogli skorzystać z wartościowych staży, praktyk i szkoleń zawodowych. Celem projektu jest lepsze dostosowanie oferty edukacyjnej szkół o profilu zawodowym w województwie śląskim do kluczowych potrzeb gospodarki oraz dążenie do tego, aby wchodząc na rynek pracy, przyszli pracownicy byli przygotowani praktycznie i posiadali potrzebne kompetencje oraz kwalifikacje.

Projekt skierowany jest do uczniów klas I – III branżowej szkoły I stopnia oraz klas I – IV technikum.

We współpracy z Izbą Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach realizacją projektu w szkole zajmują się Szkolny Specjalista ds. jakości staży Bożena Trziszka oraz Szkolny Specjalista ds. jakości kursów i szkoleń Renata Olszak-Flak.

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w rekrutacji na kursy, która odbywa się w terminie od 22 czerwca  do 30 czerwca 2020 r. Formularze rekrutacyjne należy pobrać u Szkolnego Specjalisty ds.  jakości kursów i szkole.

https://zawodowcy.slaskie.pl/content/ogloszenie-o-terminie-naboru-wnioskow-szkoleniowych-kadry-pedagogicznej