Strona główna Komunikaty Matura poprawkowa

Matura poprawkowa

849
0

Informuję, że zgłoszenie do matury poprawkowej należy wykonać do 18 sierpnia 2020 r. do dyrektora szkoły.

Zdający nie może zmienić przedmiotu ani poziomu zdawanego egzaminu.

Egzaminy pisemne zostaną przeprowadzone w szkole w której absolwent przystąpił do egzaminu maturalnego w czerwcu br.

Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym odbędzie się 8 września o godz. 14.00