Strona główna Wydarzenia Fair Trade Football Challenge w Cogito

Fair Trade Football Challenge w Cogito

820
0

ZS Cogito w dniu 30.09.2020 r. rozpoczął jako pierwszy w Polsce turniej podbijania piłki nożnej. Turniej „Fair Trade football challenge” dla chętnych szkół będzie trwał do 01.05.2020 r. Jest organizowany w całym kraju w ramach kampanii Szkoła Przyjazna dla Sprawiedliwego Handlu.
Organizatorami turnieju są: Fundacja Fairtrade Polska, Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu, Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie.

Celami turnieju są: Rozpowszechnianie idei zrównoważonego rozwoju i Sprawiedliwego Handlu, popularyzacja gry w piłkę nożną wśród dzieci i młodzieży według zasad Fair Play, propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego w dobie pandemii COVID 19; zapoznanie uczniów z zasadą certyfikacji znakiem Faitrade. Otwarcia konkursu dokonała Pani dyrektor szkoły mgr Danuta Kopyczok, symbolicznym kopnięciem piłki. Karol Termin, Prezes MPGKiM w Siemianowicach Śląskich, były radny naszego miasta a nasz absolwent, zaprezentował wszystkim różne sposoby podbijania piłki nożnej.
Część pierwsza turnieju polegała na podbijaniu piłki z certyfikatem Fair Trade przez pojedynczego ucznia lub uczennicę w czasie 2 minut. Najlepszy wynik w tej kategorii uzyskał uczeń klasy pierwszej technikum Dawid Męczyński. Odbił piłkę 279 razy w ciągu 2 minut. Brawo!
Drugi etap konkursu polegał na podbijaniu piłki przez dwie osoby ( parę) w czasie 2 minut. W tej kategorii najlepszy wynik uzyskali uczniowie Dominik Walczak z trzeciej klasy technikum i Denis Bańka uczeń klasy czwartej technikum. Gratulujemy!
Wszyscy zawodnicy wykazali się wysokimi umiejętnościami piłkarskimi. Dla sędziów: mgr Izabeli Duras i mgr Henryka Strokosza oraz obserwatorów było to fascynujące widowisko piłkarskie.
Zaznaczamy, że cały konkurs przeprowadzony był w reżimie sanitarnym.
Organizatorzy powyższego turnieju to: mgr Helena Kruszecka, mgr Izabela Duras i mgr Agata Dykta-Dziedzic.