Strona główna Komunikaty Komunikat

Komunikat

342
0

W okresie od 29 marca 2021r. do 11 kwietnia 2021r wszystkie zajęcia lekcyjne:
ogólnokształcące, zawodowe teoretyczne i praktyczne, prowadzone są zdalnie
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Zgodnie z art.15f ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem Covid-19 ( Dz.U. z 2020r. poz. 1842 z póź. zm..) w
okresie zawieszenia funkcjonowania szkoły pracodawca zwalnia młodocianego
pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe z obowiązku świadczenia
pracy.
Zachowano możliwość organizowania na terenie szkoły konsultacji dla
maturzystów oraz zajęć rewalidacyjnych dla uczniów z orzeczeniami o
kształceniu specjalnym.