Strona główna Komunikaty Świadczenie wychowawcze 500+ od 2022 roku

Świadczenie wychowawcze 500+ od 2022 roku

380
0

Od stycznia 2022 r. wnioski o świadczenie 500+ na nowo urodzone dzieci przyjmuje ZUS.  

Zgodnie z przepisami rodzice, którym urodziło się dziecko mają 3 miesiące na złożenie  wniosku o środki z programu „Rodzina 500 plus”. Jeżeli zrobią to w ciągu trzech miesięcy  od dnia narodzin otrzymają świadczenie z wyrównaniem.  

Wnioski o świadczenie z programu „Rodzina 500 plus” na kolejny okres świadczeniowy  – od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r. – można składać do ZUS od 1 lutego 2022 r. 

W nieco innej sytuacją są rodzice, którzy już pobierają środki z programu 500 plus. Jeżeli  chcą otrzymywać środki w kolejnym okresie świadczeniowym, czyli od 1 czerwca 2022 roku  do 31 maja 2023 roku, wnioski do ZUS składają dopiero od 1 lutego 2022 r., wcześniej nie  ma możliwości złożenia wniosku. 

Wniosek możesz złożyć tylko elektronicznie. 

Od 2022 r. aby otrzymać świadczenie wychowawcze musisz złożyć do Zakładu Ubezpieczeń  Społecznych wniosek: 

SW-R – jeśli jesteś matką albo ojcem dziecka; 

SW-O – jeśli sprawujesz pieczę zastępczą nad dzieckiem albo jesteś opiekunem  prawnym, albo opiekunem faktycznym; 

SW-D – jeśli jesteś dyrektorem: placówki opiekuńczo-wychowawczej, opiekuńczo terapeutycznej, interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego, domu pomocy  

społecznej. 

Wnioski o świadczenie wychowawcze możesz złożyć tylko elektronicznie przez: Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

  1. Dąbrowskiego 45 www.zus.pl Centrum Obsługi Telefonicznej 41-500 Chorzów e-mail: cot@zus.pl tel. 22 560 16 00 

Jeśli jesteś matką lub ojcem dziecka i masz numer PESEL możesz złożyć wniosek SW-R także  przez: 

portal Emp@tia, 

przez serwisy bankowości elektronicznej tych banków, które udostępniły taką  możliwość. 

Środki z programu będą wypłacane tylko bezgotówkowo na wskazany przez wnioskodawcę  numer rachunku bankowego. Ważna zmiana ustawy dotyczy sposobu prowadzenia  postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego – pisma, informacje i decyzje będą  przekazywane w formie elektronicznej za pośrednictwem PUE ZUS. 

Więcej informacji na stronie internetowej ZUS:  

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/swiadczenie-wychowawcze-500-od-2022r.