Strona główna Wydarzenia Narodowe Czytanie w COGITO

Narodowe Czytanie w COGITO

232
0

Narodowe Czytanie w COGITO
W dniu 29 listopada 2023 r. Zespół Szkół COGITO przyłączył się do 12 edycji Narodowego Czytania. W tym roku utworem wybranym przez Prezydenta RP do Narodowego Czytania jest powieść Elizy Orzeszkowej „Nad Niemnem”.
Utwór, wydany w 25 rocznicę wybuchu powstania styczniowego, przypominał to ważne dla wszystkich Polaków wydarzenie, miał podtrzymywać ducha patriotyzmu w trudnych czasach niewoli narodowej. Pani Anna Musiał przypomniała genezę i problematykę utworu. Wspólną lekturę fragmentów powieści Elizy Orzeszkowej w interpretacji uczniów poprzedziła lekcja otwarta, której tematem było powstanie styczniowe.
Panie Barbara Patyk Płuciennik i Bożena Rosicka w ciekawy sposób przybliżyły uczniom ten niewątpliwie trudny temat. Uczniowie z uwagą słuchali m. in. o udziale Ślązaków w tym zrywie narodowym, carskiej cenzurze utrudniającej pisarzom polskim poruszanie tematu powstaniu, kobiecych „piątkach” pomagających rodzinom powstańców oraz cyklu „Polonia” Artura Grottgera.
Wspólna lekcja języka polskiego i historii była dobrą okazją nie tylko do przypomnienia i utrwalenia wiedzy o powstaniu styczniowym oraz nawiązującym do tego wydarzenia utworze „Nad Niemnem”, ale też do kształtowania postaw patriotycznych.