Strona główna Dyrekcja

Dyrekcja

 

Od wielu lat w Polsce trwa transformacja gospodarki, której celem jest stworzenie gospodarki rynkowej oraz integracja z gospodarkami innych krajów. Sfera usług stworzona absolwentom szkół coraz większe możliwości zatrudnienie oraz prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Wzrasta popyt na usługi miedzy innymi turystyczne, hotelarskie, gastronomiczne, medyczne, z zakresu doradztwa prawnego i finansowego, reklamy. Idąc na przeciw tym potrzebom Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych „COGITO” prowadzi klasy technikum kształcące w poszukiwanych specjalnościach.

mgr Danuta Kopyczok – dyrektor Zespołu Szkół COGITO

mgr Damian Królikowski – wicedyrektor Zespołu Szkół COGITO