Strona główna Bezpieczeństwo w szkole

Bezpieczeństwo w szkole

Szkoła tworzy system zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w placówce oraz poza nią, są to działania na rzecz bezpieczeństwa w szkole( wewnętrzny i zewnętrzny monitoring), bezpiecznego wypoczynku, zasad udzielania pierwszej pomocy, ale także przeciwdziałanie uzależnieniom, bezpieczny Internet, a także ochrona środowiska i promocja zdrowego stylu życia.

 1. Reagujemy w sytuacjach nadzwyczajnych.

Szkoła zapobiega kryzysom wynikającym  z przemocy w rodzinie, problemów okresu dorastania a także sytuacji kryzysowych, powstałych w wyniku wypadków losowych, klęsk żywiołowych i innych. Szkoła posiada procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych, współpracujemy w tym zakresie z Policją, Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej  oraz innymi.

 1. Dbamy o dobry klimat szkoły.

Szkoła zwraca na ten obszar szczególną uwagę, bo to najważniejszy element określający poczucie bezpieczeństwa ucznia oraz budujący  poczucie przynależności do określonej grupy. Realizujemy te zadania poprzez projekty np.”Cogito Family”, czy skierowany dla klas pierwszych i drugich ”Jesteś moim drogowskazem”.

 

 1. Przeciwdziałamy uzależnieniom.

Prowadzimy różnorakie działania skierowane do różnych grup związanych ze szkołą, są to uczniowie, nauczyciele, rodzice, środowisko lokalne. Działania te realizujemy  we współpracy z różnymi środowiskami  i instytucjami  poprzez: warsztaty, spotkania, wykłady oraz konkursy i wolontariat.

 1. Promujemy bezpieczeństwo w sieci.

Ze względu na ogromny wzrost  dostępu dzieci i młodzieży do Internetu a przede wszystkim, ze względu na dostępność treści niepożądanych dla młodego człowieka, szkoła posiada oprogramowanie blokujące otwieranie stron pod kątem treści niepożądanych. Uczniowie, rodzice i pracownicy szkoły wzięli  udział w ogólnopolskim projekcie „Bezpieczny Internet”.

 1. Hejtowi mówimy  NIE

Hejt czyli mowa nienawiści, to pełne złości, nienawiści i pogardy działania skierowane przeciwko drugiemu człowiekowi. Obiektem hejtu może stać  się każdy z nas, dlatego omawiamy  z uczniami na debatach i warsztatach np. ” Szanuję – nie hejtuję”, jakie są przyczyny  hejtu, ale przede wszystkim ,jak sobie z  nim radzić jeśli staniemy się jego ofiarami.

 1. Promujemy zdrowy styl życia.

Jako szkoła hotelarsko-gastronomiczna, promowanie zdrowego stylu życia jest naszym priorytetem. Jest to zwiększanie świadomości  uczniów , rodziców, oraz nauczycieli na temat  kształtowania prawidłowych nawyków żywieniowych, to przeciwdziałanie nadwadze, otyłości poprzez upowszechnianie informacji o zdrowym żywieniu oraz roli aktywności fizycznej w tej sferze. Pomaga nam w tym zadaniu np. współpraca z Śląską Wyższą Szkołą Medyczną w Katowicach, Śląskim Uniwersytetem Medycznym  czy udział w programie „Fair Trade”.

 

 1. Chronimy środowisko

We współczesnym świecie ochrona środowiska to jedno z najważniejszych zadań dla całej międzynarodowej społeczności. Edukacja dotycząca  ochrony środowiska, to zwiększanie  świadomości  całej naszej społeczności szkolnej na temat dbania o środowisko naturalne, najbliższe otoczenie, czyste powietrze oraz zdrowie. Problem zanieczyszczenia środowiska naturalnego wzrasta, dlatego ważna jest edukacja ekologiczna, która ma zainspirować młode pokolenie do działania na rzecz czystego środowiska i poprawy jakości powietrza. Bierzemy udział w ogólnopolskich akcjach typu: Sprzątanie Świata, Dzień Ziemi, zbiórka surowców wtórnych.

Procedury bezpieczeństwa obowiązujące w ZS COGITO

Procedury bezpieczeństwa

Poniżej zamieszczamy też dokumenty związane z wprowadzonymi procedurami bezpieczeństwa w związku z COVID-19.

Procedury dotyczą wszystkich osób, które będą przebywały w budynku szkoły podczas:

 • matur
 • egzaminów zawodowych
 • konsultacji
 • innych sytuacji związanych z pracą szkoły

Prosimy zapoznać się z załączonymi dokumentami.

 • Procedura bezpieczeństwa podczas egzaminów Pobierz
 • Pomiar temperatury Pobierz
 • Informacje dla zdających Pobierz