Strona główna Biblioteka – informacje

Biblioteka – informacje

 „Czytanie jest odnajdywaniem własnych bogactw i własnych możliwości przy pomocy cudzych słów”
(Antoni Słonimski)

 

W roku szkolnym 2018/2019 biblioteka czynna:

od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1330

Kontakt z biblioteką możliwy także poprzez adres e-mail: biblioteka@zs-cogito.pl

Biblioteka gromadzi: książki, audiobooki, multimedia, filmy.

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW BIBLIOTEKI!

 

Regulamin biblioteki szkolnej w Zespole Szkół „Cogito” w Siemianowicach Śląskich
 • Każdy czytelnik powinien zapoznać się z regulaminem biblioteki.
 • Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, pracownicy szkoły oraz rodzice.
 • Jednorazowo można wypożyczyć cztery książki na okres czterech tygodni. W uzasadnionych przypadkach biblioteka może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczeń z podaniem terminu ich zwrotu.
 • Po okresie 1 miesiąca wypożyczone zbiory należy zwrócić do biblioteki bądź przedłużyć. Czytelnik przetrzymujący materiały wypożyczone z biblioteki otrzyma uwagę do dziennika bądź bibliotekarz może zastosować okresowe wstrzymanie wypożyczeń.
 • Książki należy wypożyczać osobiście.
 • Wypożyczone książki należy chronić przed zagubieniem lub zniszczeniem.
 • Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę musi odkupić taką samą lub inną wskazaną przez bibliotekarza w cenie odpowiadającej pozycji zgubionej (zniszczonej).
 • Każdorazowo uczeń podpisuje wypożyczenie materiałów bibliotecznych na swojej karcie czytelnika.
 • Na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego należy obowiązkowo oddać książki do biblioteki.
 • Czytelnicy opuszczający szkołę (uczniowie, pracownicy) zobowiązani są do pobrania zaświadczenia potwierdzającego zwrot materiałów bibliotecznych.
 • Uczniom biorącym systematycznie udział w pracach biblioteki mogą być wpisane pochwały lub przyznane nagrody na zakończenie roku szkolnego.
 • W bibliotece zabrania się używania telefonów komórkowych oraz spożywania posiłków.
Zasady korzystania ze stanowisk komputerowych
 • Korzystanie z komputerów i Internetu jest bezpłatne dla uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły.
 • Udostępnienie komputera jest poprzedzone wpisem do rejestru użytkowników.
 • Korzystanie z multimediów, programów użytkowych i Internetu służy wyłącznie celom edukacyjnym i informacyjnym. Dozwolone jest korzystanie z gier edukacyjnych i strategicznych.
 • Z komputerów można korzystać na przerwach i do czasu zamknięcia biblioteki.
 • Komputer może być użytkowany maksymalnie przez 2 osoby.
 • Bibliotekarz na życzenie użytkownika udziela instrukcji dotyczących wyszukiwania informacji za pośrednictwem Internetu oraz korzystania z programów użytkowych i multimedialnych.
 • Wyniki wyszukiwania można zapisać na pendrive lub płycie CD / DVD tylko za zgodą bibliotekarza.
 • Bibliotekarz ma prawo kontrolować czynności wykonywane przez użytkownika przy komputerze.
 • W przypadku niewłaściwego korzystania z multimediów, programów użytkowych i Internetu uczeń ponosi materialną odpowiedzialność za straty lub koszty naprawy.
 • Użytkownikowi zabrania się:
  • instalowania oprogramowania oraz dokonywania zmian w konfiguracji oprogramowania zainstalowanego w systemie
  • przesyłania i udostępniania danych naruszających prawo oraz powszechnie uznanych za obsceniczne lub obraźliwe
  • wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców
  • ingerowania w ustawienie i podłączenie sprzętu komputerowego
 • O wszelkich nieprawidłowościach związanych ze stanem sprzętu i oprogramowania należy powiadomić bibliotekarza.
 • Użytkownik, który nie stosuje się do przepisów powyższego regulaminu może być czasowo lub na stałe pozbawiony prawa do korzystania z komputerów znajdujących się w bibliotece.

BIBLIOTEKA PROSI WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH DO POZOSTAWIENIA PO SOBIE ŚLADU W POSTACI PODAROWANYCH KSIĄŻEK BIBLIOTECE.

 

Informacje dotyczące sporządzania bibliografii załącznikowej do prezentacji z języka polskiego dla klas maturalnych do pobrania: tutaj.