Strona główna ZSZ – Cukiernik

ZSZ – Cukiernik

Celem kształcenia w zawodzie cukiernika jest przygotowanie uczniów do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

W kształceniu zawodowym ważnym będzie dla nas integrowanie i korelowanie kształcenia ogólnego i zawodowego.

Uczniowie naszej szkoły kształcącej w zawodzie cukiernik zostaną przygtowani do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji wyrobów cukierniczych;

2) sporządzania półproduktów cukierniczych;

3) sporządzania gotowych wyrobów cukierniczych;

4) dekorowania wyrobów cukierniczych.

Do dyspozycji młodzieży zostaną oddane pracownie przystosowane do produkcji cukierniczej. Kadra pedagogiczna dołoży wszelkich starań aby proces kształcenia był poprawny merytorycznie zgodny z obowiązującymi standardami produkcji cukierniczych. W ramach procesu kształcenia przewiduje się wycieczki przedmiotowe do zakładów produkcyjnych, udział w warsztatach i konkursach zawodowych.

Dzięki szerokim kontaktom branży gastronomicznej nasza szkoła dołoży starań w pomocy zorganizowania miejsca praktyk zawodowych.

Absolwent zawodu cukiernika będzie mógł podjąć pracę w zakładach i pracowniach cukierniczych, ciastkarniach, piekarniach, kawiarniach z własnymi wyrobami oraz będzie mógł podjąć się własnej działalności gospodarczej dzięki przygotowaniu w zakresie przedsiębiorczości.