Strona główna Egzaminy zawodowe

Egzaminy zawodowe

 W tym dziale prezentujemy najnowsze informacje związane z egzaminem  zawodowym.

Terminy egzaminów zawodowych
sesja czerwiec 2023 r.

oraz przybory, z których mogą korzystać zdający

 

EGZAMIN PISEMNY, termin – 06 czerwca 2023 r., czas trwania – 60 min.

 • technik żywienia i usług gastronomicznych (HGT.02) – godz. 08:00, sale nr 28 i 29
 • technik reklamy (PGF. 07.) – godz. 10:00, sala nr 28
 • technik organizacji turystyki (HGT.08.) – godz. 10:00, sala nr 28
 • kucharz (HGT.02) – godz. 10:00, sala nr 29
 • technik hotelarstwa (HGT.03.) – godz. 12:00, sala nr 28
 • technik reklamy (PGF. 08.) – godz. 12:00, sala nr 29

Ponadto każdy zdający powinien mieć długopis z czarnym tuszem i kalkulator prosty*

* Kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

 

EGZAMIN PRAKTYCZNY, terminy i czas trwania egzaminu

 • technik hotelarstwa (HGT.03) – 01.06.2023 r. – godz. 09:00 (150 min.), sala 26
 • technik żywienia i usług gastr. (HGT.12) – 01.06.2023 r. – godz. 09:00 (150 min.), sala 24
 • technik organizacji turystyki (HGT.08.) – 01.06.2023 r. – godz. 13:00 (150 min.), sala 24
 • technik hotelarstwa (HGT.06) – 01.06.2023 r. – godz. 13:00 (150 min.), sala 24
 • technik reklamy (PGF.07) – 13.06.2023 r. – godz. 08:00 (180 min.), sala 28
 • technik reklamy (PGF.08) – 13.06.2023 r. – godz. 12:30 (180 min.), sala 28
 • technik reklamy (PGF.08) – 13.06.2023 r. – godz. 12:30 (180 min.), sala 33
 • technik żywienia i usług gastronomicznych (HGT.02) – 14.06.2023 r.  I zmiana: godz. 08:00 (120 min.), sala nr 1 i 7

  II zmiana: godz. 12:00 (120 min.), sala nr 1 i 7

  III zmiana: godz. 16:00 (120 min.), sala nr 1 i 7

Listy zdających zostaną udostępnione na tablicy ogłoszeń

Do sali egzaminacyjnej należy się zgłosić pół godziny przed rozpoczęciem egzaminu z dowodem osobistym.

Ponadto każdy zdający w poszczególnych kwalifikacjach powinien mieć ze sobą:

 • technik hotelarstwa (HGT.03) – długopis z czarnym tuszem, kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka,
 • technik hotelarstwa (HGT.06) – długopis z czarnym tuszem, kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka,
 • technik organizacji turystyki (HGT.08.) długopis z czarnym tuszem, kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka,
 • technik reklamy (PGF.07) długopis z czarnym tuszem,
 • technik reklamy (PGF.08) długopis z czarnym tuszem,
 • technik żywienia i usług gastr. (HGT.12) długopis z czarnym tuszem, kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka,
 • technik żywienia i usług gastr. (HGT.02) długopis z czarnym tuszem, kompletny strój gastronomiczny, aktualną książeczkę zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych,

* Kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

 

 

 

 

 

Termin składania DEKLARACJI przystąpienia do egzaminu zawodowego dla osób, które nie zaliczyły tego egzaminu w sesji styczeń 2023, upływa w dniu

07.04.2023 r.

 

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą

korzystać zdający w sesji styczeń / luty 2023 r.

EGZAMIN PISEMNY

Każdy zdający w części pisemnej (NA KOMPUTERACH) powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem, przeznaczony do zapisywania rozwiązań na kartach identyfikacyjnych oraz kalkulator prosty*.

* Kalkulator prosty – to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

EGZAMIN PRAKTYCZNY

HGT.08 technik organizacji turystyki – długopis z czarnym tuszem, kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka,

HGT.06 technik hotelarstwa – długopis z czarnym tuszem, kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka,

HGT.03 technik hotelarstwa – długopis z czarnym tuszem, kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka,

HGT.11 technik usług kelnerskich długopis z czarnym tuszem, kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, ekierka, temperówka

HGT.12 technik żywienia i usług gastronomicznych – długopis z czarnym tuszem, kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka,

PGF.08 technik reklamy – długopis z czarnym tuszem,

PGF.07 technik reklamy – długopis z czarnym tuszem,

* Kalkulator prosty – to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

TERMINY EGZAMINÓW ZAWODOWYCH W SESJI ZIMOWEJ

styczeń / luty 2023 r.

EGZAMIN PISEMNY, termin – 11 stycznia 2023 r., czas trwania – 60 min.

 • technik hotelarstwa (HGT.06.) – godz. 08:00, sala nr 28
 • technik żywienia i usług gastronomicznych (HGT.12) – godz. 08:00, sala nr 29
 • technik organizacji turystyki (HGT.08.) – godz. 10:00, sala nr 28 i sala nr 29
 • technik usług kelnerskich (HGT.11.) – godz. 10:00, sala nr 29
 • technik hotelarstwa (HGT.03.) – godz. 10:00, sala nr 29
 • technik żywienia i usług gastronomicznych (HGT.02) – godz. 10:00, sala nr 29
 • kucharz (HGT.02.) – godz. 10:00, sala nr 29
 • technik reklamy (PGF. 08.) – godz. 12:00, sala nr 28
 • technik reklamy (PGF.08) 1 uczeń -wydłużony czas egzaminu – 90 min. godz. 12:00, sala 29

Do sali egzaminacyjnej należy się zgłosić pół godziny przed rozpoczęciem egzaminu z dowodem osobistym

 

EGZAMIN PRAKTYCZNY, terminy i czas trwania egzaminu

 • technik żywienia i usług gastr. (HGT.12) – 09.01.2023 r. – godz. 09:00 (150 min.), sala 26
 • technik usług kelnerskich (HGT.11.) – 09.01.2023 r. – godz. 09:00 (150 min.), sala 24
 • technik hotelarstwa (HGT.03) – 09.01.2023 r. – godz. 09:00 (150 min.), sala 24
 • technik hotelarstwa (HGT.06) – 09.01.2023 r. – godz. 13:00 (150 min.), sala 24
 • technik organizacji turystyki (HGT.08.) – 09.01.2023 r. – godz. 13:00 (150 min.), sala 26
 • technik reklamy (PGF. 08.) – 16.01.2023 r. – godz. 08:00 (180 min.), sala nr 28 i 1 uczeń – wydłużony czas egzaminu (210 min.), sala 33
 • technik reklamy (PGF.07.) – 16.01.2023 r. – godz. 12:30 (180 min.), sala nr 28

Do sali egzaminacyjnej należy się zgłosić pół godziny przed rozpoczęciem egzaminu z dowodem osobistym

 

 

Termin składania deklaracji przystąpienia do egzaminu zawodowego w sesji zimowej styczeń/ luty 2023:

13.09.2022 r.

Przystąpienie do egzaminu zawodowego jest OBOWIĄZKOWE.

Przystąpienie do egzaminu zawodowego we wskazanym przez dyrektora szkoły semestrze lub roku szkolnym jest jednym z warunków uzyskania promocji do następnej klasy lub ukończenia szkoły.

HARMONOGRAM EGZAMINÓW

W ROKU SZKOLNYM 2022 / 2023

SESJA ZIMOWA (styczeń/luty)

Egzamin pisemny10 – 14 stycznia 2023 r.

Egzamin praktyczny:

klasa 4 GTZ Technik żywienia i usług gastronomicznych

HGT.12 organizacja żywienia i usług gastronomicznych – 9 stycznia 2023 r.

 

klasa 4 RKG Technik reklamy

PGF.08 Zarządzanie kampanią reklamową – 16 – 19 stycznia 2023 r.

klasa 4 RKG Technik usług kelnerskich

HGT.11. Organizacja usług gastronomicznych – 9 stycznia 2023 r.

 

klasa 4 GHT Technik hotelarstwa

HGT.06. Realizacja usług w recepcji – 9 stycznia 2023 r.

klasa 4 GHT Technik organizacji turystyki

HGT.08. Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych – 9 stycznia 2023 r.

 

SESJA LETNIA (czerwiec/lipiec)

Egzamin pisemny – 2 – 7 czerwca 2023 r.

Egzamin praktyczny:

klasa 3 KC kucharz

HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań 1 – 18 czerwca 2023 r.

 

klasa 3TZ Technik żywienia i usług gastronomicznych

HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań – 1 – 18 czerwca 2023 r.

 

klasa 3 THR Technik reklamy

PGF.07 Wykonywanie przekazu reklamowego9 – 13 czerwca 2023 r.

klasa 3 THR Technik hotelarstwa

HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie – 1 czerwca 2023 r.