Strona główna Egzaminy zawodowe

Egzaminy zawodowe

 W tym dziale prezentujemy najnowsze informacje związane z egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie oraz z egzaminem zawodowym.

Proszę o zapoznanie się z wytycznymi dotyczącymi organizowania i przeprowadzania egzaminów w sesji Zima 2022 r. w zakresie wymagań COWID-19.

Oznaczeniem [*] wyróżniono wytyczne istotne dla zdających (osób, które będą
przystępowały do egzaminu w styczniu – lutym 2022 r.)

link do Wytycznych:

Wytyczne egzaminacyjne

 

Komunikat dyrektora CKE  w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać  zdający w sesji styczeń – luty 2022 r.:

EGZAMIN PISEMNY

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego powinien mieć:

 • długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zapisywania rozwiązań na kartach identyfikacyjnych,
 • kalkulator prosty*.

* Kalkulator prosty – to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

EGZAMIN PRAKTYCZNY

 • HGT.07. technik organizacji turystyki – kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka
 • HGT.03. technik hotelarstwa – długopis z czarnym tuszem, kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka,
 • TG.16 technik żywienia i usług gastronomicznych – długopis z czarnym tuszem, kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka,
 • TG.15 technik obsługi turystycznej – długopis z czarnym tuszem, kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka,
 • TG.12 technik hotelarstwa – długopis z czarnym tuszem, kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka,
 • TG.13 technik hotelarstwa – długopis z czarnym tuszem, kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka,
 • AU.29 technik organizacji reklamy – długopis z czarnym tuszem, kalkulator prosty*,
 • AU.30 technik organizacji reklamy – długopis z czarnym tuszem, kalkulator prosty*,
 • PGF.07 technik reklamy – długopis z czarnym tuszem

* Kalkulator prosty – to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

Terminy egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie
sesja styczeń / luty 2022 r.

 

EGZAMIN PISEMNY, termin – 11 stycznia 2022 r., czas trwania – 60 min.

 • technik reklamy (PGF. 07.) – godz. 08:00, sala nr 33 i sala nr 28
 • technik hotelarstwa (HGT.03.) – godz. 08:00, sala nr 28
 • technik usług kelnerskich (HGT.01.) – godz. 08:00, sala nr 28
 • technik żywienia i usług gastronomicznych (TG.07) – godz. 08:00, sala nr 17
 • technik żywienia i usług gastronomicznych (TG.16) – godz. 10:00, sala 28, sala 29 i sala 17
 • technik organizacji reklamy (AU.30) – godz. 10:00, sala nr 33 i sala nr 17
 • technik organizacji reklamy (AU.29) – godz. 12:00, sala nr 28
 • technik hotelarstwa (TG.13) – godz. 12:00, sala nr 28 i sala nr 29
 • technik obsługi turystycznej (TG.15) – godz. 12:00, sala nr 33
 • technik reklamy (PGF.07) 1 uczeń -wydłużony czas egzaminu – 90 min. godz. 12:00, sala 17

Do sali egzaminacyjnej należy się zgłosić pół godziny przed rozpoczęciem egzaminu z dowodem osobistym z zachowaniem zasad higieny i dystansu obowiązujących w związku z COVID – 19

 

EGZAMIN PRAKTYCZNY, terminy i czas trwania egzaminu

 • technik hotelarstwa (HGT.03) – 10.01.2022 r. – godz. 09:00 (150 min.), sala 26
 • technik hotelarstwa (TG.12) – 10.01.2022 r. – godz. 09:00 (150 min.), sala 26
 • technik hotelarstwa (TG.13) – 10.01.2022 r. – godz. 13:00 (150 min.), sala 26
 • technik organizacji turystyki (HGT.07.) – 10.01.2022 r. – godz. 09:00 (180 min.), sala 24
 • technik obsługi turystycznej (TG.15) – 10.01.2022 r. – godz. 13:00 (150 min.), sala 24
 • technik żywienia i usług gastr. (TG.16) – 10.01.2022 r. – godz. 13:00 (150 min.), aula 27
 • technik organizacji reklamy (AU.30) – 14.01.2022 r. – godz. 09:00 (180 min.), sala nr 28
 • technik organizacji reklamy (AU.29) – 18.01.2022r. – godz. 08:00 (120 min.), sala nr 28
 • technik reklamy (PGF. 07.) – 21.01.2022 r.:

I zmiana:

godz. 8:00 (180 min.), sala nr 28 i 1 uczeń – wydłużony czas egzaminu (210 min.), sala 33

I I zmiana:

godz. 12:30 (180 min.), sala nr 28

Do sali egzaminacyjnej należy się zgłosić pół godziny przed rozpoczęciem egzaminu z dowodem osobistym z zachowaniem zasad higieny i dystansu obowiązujących w związku z COVID – 19

Zgodnie z informacją O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ZAWODOWEGO obowiązującą w roku szkolnym 2021/2022:

Przystąpienie do egzaminu zawodowego we wskazanym przez dyrektora szkoły semestrze lub roku szkolnym jest jednym z warunków uzyskania promocji do następnej klasy, na następny semestr lub ukończenia szkoły.

Termin składania deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminu zawodowego w sesji zimowej styczeń/ luty 2022:

do 15.09.2021 r.

 

HARMONOGRAM EGZAMINÓW

W ROKU SZKOLNYM 2021 / 2022

SESJA ZIMOWA (styczeń/luty)

kl. 3 RKG – technik reklamy PGF.07

kl. 4 TRT –  technik organizacji reklamy AU.30

            – technik obsługi turystycznej TG.15

kl. 4 TH  – technik hotelarstwa TG. 13

kl. 4 TZ  – technik żywienia i usług gastronomicznych TG.16

SESJA LETNIA (czerwiec/lipiec)

kl. 3 PKC – kucharz HGT.02

             – cukiernik SPC.01

             – piekarz SPC.03

kl. 3 GKC – kucharz HGT.02

            – cukiernik SPC.01

kl.3 PRK – technik usług kelnerskich HGT.01

            – technik reklamy PGF.07

kl. 3 PTZ – technik żywienia i usług gastronomicznych HGT.02

kl. 3 PHT – technik hotelarstwa HGT.03

             – technik organizacji turystyki HGT.07

kl. 3 GTZ – technik żywienia i usług gastronomicznych HGT.02