Strona główna Egzaminy zawodowe

Egzaminy zawodowe

 W tym dziale prezentujemy najnowsze informacje związane z egzaminem  zawodowym.

Wyniki egzaminu zawodowego przeprowadzonego w sesji Lato czerwiec 2023  zostaną ogłoszone

31 sierpnia 2023 r.

 

Termin składania deklaracji przystąpienia do egzaminu zawodowego w sesji Zima styczeń/ luty 2024:

do 15.09.2023 r.

Przystąpienie do egzaminu zawodowego jest OBOWIĄZKOWE.

Przystąpienie do egzaminu zawodowego we wskazanym przez dyrektora szkoły semestrze lub roku szkolnym jest jednym z warunków uzyskania promocji do następnej klasy lub ukończenia szkoły.

HARMONOGRAM EGZAMINÓW

W ROKU SZKOLNYM 2023 / 2024

SESJA ZIMA (styczeń/luty)

Egzamin pisemny:   10 – 15 stycznia 2024 r.

Egzamin praktyczny:

klasa 5 PTZ Technik żywienia i usług gastronomicznych

HGT.12 organizacja żywienia i usług gastronomicznych – 9 stycznia 2024 r.

 

klasa 5 PRK Technik reklamy

PGF.08 Zarządzanie kampanią reklamową – 16 – 19 stycznia 2024 r.

 

klasa 5 PRK Technik usług kelnerskich

HGT.11. Organizacja usług gastronomicznych – 9 stycznia 2024 r.

 

klasa 5 PHT Technik hotelarstwa

HGT.06. Realizacja usług w recepcji – 9 stycznia 2024 r.

 

klasa 5 PHT Technik organizacji turystyki

HGT.08. Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych – 9 stycznia 2024 r.

 

SESJA LATO (czerwiec/lipiec)

Egzamin pisemny:   4 – 10 czerwca 2024 r.

Egzamin praktyczny:

klasa 3 KC kucharz

HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań 03 19 czerwca 2024 r.

Uczniowie zatrudnieni na umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, którzy zdają egzamin czeladniczy będą informowani o terminach tych egzaminów przez pracodawcę.

 

klasa 3TZ Technik żywienia i usług gastronomicznych

HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań – 03 – 19 czerwca 2024 r.

 

klasa 3 THR Technik reklamy

PGF.07 Wykonywanie przekazu reklamowego1013 czerwca 2024 r.

 

klasa 3 THR Technik hotelarstwa

HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie – 03 czerwca 2024 r.