Strona główna Egzaminy zawodowe

Egzaminy zawodowe

 W tym dziale prezentujemy najnowsze informacje związane z egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą̨ korzystać zdający w czasie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w sesji czerwiec/lipiec 2020 r.

 

EGZAMIN PISEMNY

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego powinien mieć długopis z czarnym tuszem, przeznaczony do zapisywania rozwiązań́ na kartach identyfikacyjnych, a także może mieć́ kalkulator prosty*.

 

* Kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

EGZAMIN PRAKTYCZNY

 • Technik organizacji reklamy (AU.29) – długopis z czarnym tuszem oraz własne przybory – kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka,
 • Technik hotelarstwa (TG.12) – długopis z czarnym tuszem oraz własne przybory – kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka,
 • Technik obsługi turystycznej (TG.14) – długopis z czarnym tuszem  oraz własne przybory – kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka,
 • Technik żywienia i usług gastronomicznych (T.15) – długopis z czarnym tuszem oraz własne przybory – kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka
 • Kelner (T.10) – długopis z czarnym tuszem oraz własne przybory –  kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka
 • Technik hotelarstwa (T.12) – długopis z czarnym tuszem  oraz własne przybory – kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka
 • Technik żywienia i usług gastronomicznych (TG.07) – komplet odzieży ochronnej, długopis z czarnym tuszem , aktualną książeczkę zdrowia,
 • Kucharz (TG.07) – komplet odzieży ochronnej, długopis z czarnym tuszem , aktualną książeczkę zdrowia,
 • Technik informatyk (E.14) – długopis z czarnym tuszem

* Kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

 

 

Egzamin pisemny, termin – 23 czerwca 2020 r., czas trwania – 60 min.

 • technik hotelarstwa (TG.12) – godz. 8:00, sala nr 28
 • technik obsługi turystycznej (TG.14) – godz. 10:00, sala nr 28
 • technik żywienia i usług gastronomicznych (TG.07) – godz. 10:00, sala nr 28 i sala nr 29
 • kucharz (TG.07) – godz. 10:00, sala nr 29
 • technik organizacji reklamy (AU.29) – godz. 12:00, sala nr 29
 • technik żywienia i usług gastronomicznych (T.15) – godz. 12:00, sala nr 28

Do sali egzaminacyjnej należy się zgłosić pół godziny przed rozpoczęciem egzaminu z dowodem osobistym oraz przyborami określonymi w kolejnym komunikacie.

 

Egzamin praktyczny, terminy i czas trwania egzaminu:

 • technik obsługi turystycznej (TG.14) – 22.06.2020 r. – godz. 9:00 (150 min.), sala 27 – aula.
 • technik hotelarstwa (TG.12) – 22.06.2020 r. – godz. 9:00 (150 min.), sala 27 – aula.
 • technik żywienia i usług gastronomicznych (T.15) – 22.06.2020 r. – godz. 13:00 (150 min.), sala 26.
 • technik hotelarstwa (T.12) – 22.06.2020 r. – godz. 13:00 (150 min.), sala 26.
 • kelner (T.10) – 22.06.2020 r. – godz. 13:00 (150 min.), sala 26.
 • technik organizacji reklamy (AU.29) – 25.06.2020r. – godz. 8:00 (120 min.), sala 28
 • technik żywienia i usług gastronomicznych (TG.07) – 1.07.2020 r. – godz. 8:00 i godz. 12:00 (120 min.), sala 1.
 • kucharz (TG.07) – 1.07.2020r. – godz. 12:00 i godz. 16:00 (120 min.),sala 1.
 • technik informatyk (E.14) – 25.06.2020 r. – 12:00, sala 10egzamin odbędzie się w Zespole Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach, ul. Armii Krajowej 84.

Do sali egzaminacyjnej należy się zgłosić pół godziny przed rozpoczęciem egzaminu z dowodem osobistym oraz przyborami określonymi w kolejnym komunikacie.

 

SZCZEGÓŁOWE, AKTUALNE INFORMACJE DOTYCZĄCE EGZAMINÓW ZAWODOWYCH 2020

Egzamin

potwierdzający kwalifikacje zawodowe

część pisemna

23 czerwiec 2020r.

godz. 8.00 – sala nr 28 kwalifikacja TG.12

Karolina Dom…

Wiktoria Dra…

Wiktoria Dyd…

Alicja Faj…

Wanessa Jan…

Paulina Kacz…

Martyna Kli…

Wiktoria Kud…

Aleksander Kuk…

Angelika Pet…

Daria Rad…

Natalia Rze…

Anna Sto…

Klaudia Żyd…

godz. 10.00 – sala nr 28 kwalifikacja TG.14

Mateusz Ada…

Natalia Baj…

Dawid Chwa…

Dominika Mat…

Dawid Mor…

Monika Str…

Weronika Szpe…

Natalia Szym…

Emila Wró…

godz. 10.00 – sala nr 28 kwalifikacja TG.07

Barbara Sob…

Mateusz Świ…

Anna Ulb…

Arkadiusz Woź…

godz. 10.00 – sala nr 29 kwalifikacja TG.07

Natalia Burz…

Mateusz Han…

Martin Jęd…

Krzysztof Jon…

Dawid Lek…

Barbara Mz…

Karolina Pap…

Angelika Sik…

Natalia Wie…

godz. 10.00 – sala nr 29 kwalifikacja TG.07

Krzysztof Fij…

Martyna Kon…

Weronika Pni…

Nicola Sit…

godz. 12.00 – sala nr 29 kwalifikacja AU.29

Oskar Bul…

Martin Kal…

Wiktoria Kucz…

Anna Kut…

Patrycja Raj…

Mariusz Sob…

Natalia Sob…

Łucja Tre…

Estera Wie…

Agata Wój…

godz. 12.00 – sala nr 28 kwalifikacja T.15

Karolina Gra…

Klaudia Kasz…

Mateusz Mach…

Alan Pas…

Wiktoria Pis…

Egzamin

potwierdzający kwalifikacje zawodowe

część praktyczna

22 czerwiec 2020r.

godz. 9.00 – sala nr 27 kwalifikacja TG.12

Martyna Boch…

Karolina Dom…

Wiktoria Dra…

Wiktoria Dyd…

Alicja Faj…

Wanessa Jan…

Paulina Kacz…

Martyna Kli…

Wiktoria Kud…

Aleksandra Kuk…

Angelika Pet…

Daria Rad…

Natalia Rzeź…

Anna Sto…

Klaudia Żyd…

godz. 9.00 – sala nr 27 kwalifikacja TG.14

Mateusz Ada…

Natalia Baj…

Nicole Bu…

Dawid Chwa…

Dominika Mat…

Dawid Mor…

Julia Olcz…

Monika Str…

Weronika Szpe…

Natalia Szym…

Emilia Wró…

godz. 13.00 – sala nr 26 kwalifikacja T.10

Łukasz Bar…

Weronika Cie…

Daria Grę…

Tomasz Her…

Estera Kuch…

Grzegorz Lan…

Larysa Pos…

godz. 13.00 – sala nr 26 kwalifikacja T.12

Krzysztof Hen…

Nataniel Szel…

godz. 13.00 – sala nr 26 kwalifikacja T.15

Milena Ada…

Daniel Jak…

Klaudia Kasz…

Mateusz Mach…

Mateusz My…

Alan Past…

Wiktoria Pis…

25 czerwiec 2020r.

godz. 8.00 – sala nr 28 kwalifikacja AU.29

Oskar Bul…

Martin Kal…

Wiktoria Kucz…

Anna Kut…

Patrycja Raj…

Mariusz Sob…

Natalia Sob…

Łucja Tre…

Estera Wie…

Agata Wój…

25 czerwiec 2020r.

godz. 12.00 kwalifikacja E.14

egzamin odbędzie się w Zespole Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach

1.

Janik Ol…

1 lipiec 2020r.

godz. 8.00 – sala nr 1 kwalifikacja TG.07

Krzysztof Fij…

Martyna Kon…

Weronika Pni…

Nicola Sit…

Barbara Sob…

Mateusz Świe…

godz. 12.00 – sala nr 1 kwalifikacja TG.07

Natalia Burz…

Mateusz Han…

Martin Jęd…

Krzysztof Jon…

Anna Ulb…

Arkadiusz Woź…

godz. 16.00 – sala nr 1 kwalifikacja TG.07

Dawid Lek…

Barbara Mz…

Karolina Pap…

Angelika Sik…

Natalia Wie…