Strona główna Europejski Fundusz Społeczny – PO WER

Europejski Fundusz Społeczny – PO WER

„Doświadczenie kluczem do sukcesu”

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych COGITO rusza kolejna, 11 już edycja projektu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W czasie kolejnych 24 miesięcy uczniowie z poszczególnych klas wezmą udział w projekcie „Doświadczenie kluczem do sukcesu” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – Erasmus+. Umożliwi on wyjazd 50 uczniom na praktyki zawodowe do Wielkiej Brytanii oraz do Hiszpanii. Wyjazd w ramach projektu każdej z pięciu grup młodzieży zostanie poprzedzony rekrutacją oraz przygotowaniem językowym, pedagogicznym i zawodowym.

Celem projektu jest nabycie praktycznych umiejętności i podniesienie poziomu praktycznej wiedzy w wyspecjalizowanej dziedzinie, wykorzystanie wzorców stylu i sposobu pracy w kraju członkowskim i jej umiejętne wykorzystanie, nabycie pewności siebie i podniesienie poziomu językowego oraz zdobycie certyfikatu EUROPASS MOBILITY.

Młodzież szkoląca się w ZSP COGITO w zawodach technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik organizacji reklamy, kelner, technik obsługi turystycznej oraz technik informatyk będzie zdobywać umiejętności praktyczne oraz językowe w naturalnych warunkach funkcjonowania brytyjskich i hiszpańskich hoteli oraz firm gastronomicznych, turystycznych, reklamowych i informatycznych. Zdobycie nowych doświadczeń, poznanie zwyczajów, wymagań i warunków pracy w zagranicznych firmach, na pewno będzie korzystne nie tylko dla uczestników projektu, ale również dla przyszłych pracodawców.

Okres realizacji: 2016-2017 r.

Kraj docelowy: Wielka Brytania, Hiszpania

Koordynator:

  • mgr Sabina Królikowska
  • mgr Joanna Kleczka

Terminy wyjazdów:

Miejsce praktyk Liczba uczestników Termin
Grupa 1 Hiszpania 11 04.04.2016 – 29.04.2016
Grupa 2 Wielka Brytania 8 09.05.2016 – 03.06.2016
Grupa 3 Hiszpania 10 03.10.2016 – 28.10.2016
Grupa 4 Wielka Brytania 11 07.11.2016 – 02.12.2016
Grupa 5 Hiszpania 10 06.03.2017 – 31.03.2017

 

 

Dokumenty do pobrania:

Adobe Reader DocumentFormularz zgłoszeniowy
Adobe Reader DocumentRegulamin przystąpienia do projektu
Adobe Reader DocumentRegulamin rekrutacji
Adobe Reader DocumentZgoda rodziców