Strona główna 85 LAT COGITO

85 LAT COGITO

REJESTRACJA:

Zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego na Bal Absolwentów, który odbędzie się 16 listopada 2019 roku w hotelu w Hotelu Diament Arsenal Palace w Chorzowie. Zgłoszenia przyjmujemy do wyczerpania miejsc.

https://goo.gl/forms/t4wl8Ou69fCzZitq2?fbclid=IwAR1Y4aPVhaQ67GET2cUyvNTIhnBPmzIPutX5JtUbUo2EEFyE_oaxHGsSb3Q

 

Drodzy absolwenci Zespołu Szkół Cogito w Siemianowicach Ślaskich

czyli dawne:

– Publiczna Szkoła Dokształcająca Zawodowa
– Gimnazjum Przemysłowe Huty „Laura”
– Państwowa Szkoła Hutniczo- Elektryczna
– Technikum Mechaniczne
– Zasadnicza Szkoła Metalowa
– Zasadnicza Szkoła dla Pracujących
– Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dokształcająca
– Zespół Szkół Zawodowych
– Średnie Studium Zawodowe przy ZSZ
– Liceum Zawodowe
– Technikum Przemysłu Drzewnego
– Liceum Handlowe
– Technikum Gastronomiczne
– Technikum Hotelarskie
– Liceum Profilowane
– Technikum nr 1
Zespół Szkół Cogito

KONTO

59 1050 1214 1000 0024 5360 4346

Zespół Szkół COGITO ul. Jana Matejki 5 41-100 Siemianowice Śląskie

W tytule prosimy wpisać koniecznie: imię i nazwisko, bal absolwentów, II rata (lub całość wpłaty)

Ostateczny termin wpłaty i zgłoszeń 6.11.2019 r.

W roku 2019 obchodzić będziemy 85-lecie istnienia szkoły. Z tej okazji organizujemy Zjazd i Bal Absolwentów. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w jubileuszowych uroczystościach.

W ciągu 85 lat zmieniła się lokalizacja szkoły i kilkakrotnie nazwa szkoły, zaproszenie kierujemy do naszych Absolwentów wszystkich roczników.

Datę obchodów podamy z wyprzedzeniem, tak aby każdy mógł zarezerwować sobie czas i skontaktować się ze swoimi koleżankami i kolegami ze szkolnej ławy aby umówić się na to emocjonujące wydarzenie.

Wstępny harmonogram obchodów:

  • godz. 10.00 Kościół pw. św Antoniego Padewskiego w Siemianowicach Śląskich. – Msza święta w intencji absolwentów, uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły.
  • godz. 12.00 – 14.00 Park Tradycji w Siemianowicach Śląskich – Oficjalne rozpoczęcie Jubileuszu z udziałem władz Miasta.

Spotkanie absolwentów i nauczycieli w budynku szkoły – 16.11.2019 r. godz. 9.00

Bal Absolwentów – 16.11.2019 r.

Jeśli ktoś ma ciekawe materiały ze swoich szkolnych lat (zdjęcia, filmy, wspomnienia itp.) i chciałby je udostępnić, prosimy o przysłanie na adres: Zespół Szkół Cogito ul. Matejki 5, 41-100 Siemianowice Śląskie lub cogito@zs-cogito.pl .

Zapraszamy do częstego odwiedzania naszej strony internetowej www.zs-cogito.pl oraz polubienia nas na Facebook’u. Przekażcie te informacje swoim koleżankom i kolegom z ławy szkolnej.

Bal Absolwentów ZS COGITO odbędzie się 16 listopada 2019 r. w Hotelu Diament Arsenal Palace w Chorzowie.

Wysokość kwoty zaliczki i numer konta podany zostanie do połowy marca. Zaliczka będzie płatna do 10 kwietnia 2019 r.

W chwili obecnej trwają rozmowy dotyczące oprawy muzycznej,  co pozwoli nam ustalić ostateczną kwotę balu.

Jeżeli ktoś z Was ma propozycję zespołu muzycznego i foto-budki lub wie kto mógłby nas wesprzeć sponsoringiem w tym zakresie to zapraszamy do kontaktu. Staramy się zmniejszać koszty balu tak aby każdy mógł w nim uczestniczyć.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW BALU ABSOLWENTÓW
1.
Administratorem Państwa danych jest Zespół Szkół Cogito w Siemianowicach
Śląskich ul. Matejki 5.
2.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą Państwo
kontaktować się w sprawach ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw za
pośrednictwem poczty elektronicznej: iod24@agileo.it
3.
Podanie danych jest dobrowolne.
4.
Państwa dane będą przetwarzane w celu organizacji Balu Absolwentów na podstawie
art. 6 ust.1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) –
osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.
5.
Państwa dane będą przekazywane osobom upoważnionym.
6.
Państwa dane będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania zadań
administratora oraz realizacji obowiązku archiwizacyjnego, które wynikają z
przepisów prawa.
7.
Każdej osobie w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo
dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo
do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym
momencie.
8.
W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda
osoba może zwrócić się do administratora z prośbą o udzielenie informacji.
Niezależnie, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego –
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9.
Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz nie będą podlegać
decyzjom zautomatyzowanym.