Strona główna Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

 

  1. 1.09.2022 – rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023
  2. Spotkania z rodzicami – 08.09.2022 r.
   godz. 17.00. – klasa 1KC, 1TR, 1THT
   godz. 17.30 – klasa 1TZ, 1TKF
   godz.17.00 – klasy II, III, IV
  3. Oddanie deklaracji maturalnych do 30.09.2022 r.
  4. Kontrola dokumentacji 20.09.2022r. – e-dziennik + druk arkuszy ocen klas pierwszych
  5. Spotkanie dyrektora z trójkami klasowymi 22.09.2022 r. godz. 17.00
  6. Uroczysta akademia z okazji DEN – 13. 10. 2022 r. 
  7. 14.10.2021 Dzień Edukacji Narodowej – dzień wolny od zajęć edukacyjnych
  8. 10.11.2022 uroczysta akademia z okazji Święta Niepodległości
  9. 11.11.2022 dzień wolny od zajęć
  10. Spotkania z rodzicami – 17.11.2022 r. godz.17.00
  11. Matura próbna: j. polski; matematyka; j. obce – listopad Operon
  12. Informowanie o ocenach niedostatecznych w klasach czwartych – 25.11.2022 r.
  13. Wystawienie ocen w klasach czwartych 14.12.2022 r.
  14. Konferencja klasyfikacyjna klas czwartych – 16.12.2022 r.
  15. Zakończenie I sem. dla klas czwartych 16.12.2022 r. 
  16. Informowanie o ocenach niedostatecznych – 22.12.2022 r.
  17. Przerwa świąteczna 23.12.2022 – 01.01.2023 r.
  18. Dzień wolny od zajęć 6.01.2023 r.
  19. Wystawienie ocen w klasach I – III 3.02.2023 r.
  20. Oddanie sprawozdań 13.01.2023 r. do dyrektora w wersji papierowej i pocztą e-mailową dyrektor@zs-cogito.pl
  21. Konferencja klasyfikacyjna za I semestr – 7.02.2023 r.
  22. Konferencja podsumowująca I semestr – 9.02.2023 r. 
  23. Spotkania z rodzicami – 9.02.2023 godz. 17.00 + spotkanie trójek klasowych godz. 16.00 
  24. Koniec I semestru 10.02.2023 r.
  25. Ferie zimowe 16.01 – 29.01.2023 r.
  26. Matura próbna: j. polski; matematyka; j. obce – marzec 
  27. Dni otwarte – marzec 2023 r.
  28. Informowanie o ocenach niedostatecznych w klasach maturalnych 31.03.2023 r.
  29. Wiosenna przerwa świąteczna 6.04 – 11.04.2023 r.
  30. Spotkania z rodzicami – 20.04.2023 godz. 17.00
  31. Wystawienie ocen w klasach maturalnych do 21.04.2023 r.
  32. Konferencja klasyfikacyjna klas maturalnych 25.04.2023 r.
  33. Zakończenie roku szkolnego dla klas maturalnych – 28.04.2023 r.
  34. 28.04.2022 r. – przygotowanie sal na egzamin maturalny – wychowawcy klas czwartych po SP
  35. 27 – 28.04.2023 r. – kontrola dokumentacji klas czwartych.
  36. 1.05.2022 r. – 8.05.2023 r. – dni wolne od zajęć dla klas I – III i IV po SP
  37. 04.05.2023 r. – egzamin maturalny z j. polskiego PP
  38. 05.05.2023 r. – egzamin maturalny z matematyki PP
  39. 08.05.2023 r. – egzamin maturalny z j. angielskiego PP
  40. 10 – 23 maja 2023 r. – część ustna egzaminu maturalnego (harmonogram zostanie podany w terminie późniejszym)
  41. Informowanie o ocenach końcowych klasy i – III 26.05.2023 r.
  42. 8 -9.06.2023 r. – dzień wolny od zajęć
  43. Wystawienie ocen 16.06.2023 r.
  44. Przygotowanie sprawozdań i wniosków z realizowanych zadań za II sem. 9.06.2023r. do dyrektora w wersji papierowej i pocztą e-mailową dyrektor@zs-cogito.pl
  45. 20.06.2023 r. – konferencja klasyfikacyjna
  46. 22.06.2023 r. – konferencja podsumowująca 
  47. 23.06.2023 r. – Zakończenie roku szkolnego
  48. Kontrola dokumentacji – arkusze, dziennik – w trakcie rekrutacji.

Uwaga!!!

W związku ze sprawną organizacją roku szkolnego przewiduje się następujące zmiany planu:

Plan 1 – od 2 września do 16 grudnia

Plan 2 – od 19 grudnia do 28 kwietnia
Plan 3 – od 1 maja do 23 czerwca