Strona główna Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

 

 1. 01.09.2020 – rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

9.00  – klasy I

10.00  – klasy II po SP (2 TRKP, 2 THTP, 2 TZP)

11.00  – klasy II po Gim. (2 TRKG, 2 THTG, 2 TZG, 2 KCG)

12.00  – klasy III i IV + 2 KCP (3 TH, 3 TZ, 3 TRT, 4 TH, 4 TRZ, 2 KCP)

 1. Wpis do pracowniczej książeczki zdrowia przez lekarza medycyny pracy – wrzesień 2020 dla klas pierwszych. Możliwość aktualizacji książeczek w klasach 2-4. Konieczność posiadania badań posiewowych z Sanepidu. Cena wpisu 20 – 25 zł.
 2. Spotkania z rodzicami – drugi tydzień września.
 3. Oddanie deklaracji maturalnych do 30.09.2020r.
 4. Kontrola dokumentacji 27.09.2019r. – e-dziennik + druk arkuszy ocen klas pierwszych
 5. Spotkanie dyrektora z trójkami klasowymi 01.10.2019r. godz. 17.00
 6. Matura próbna: j. polski; matematyka; j. obce – listopad – III, IV, tydzień
 7. Spotkania z rodzicami – pierwszy tydzień listopada + spotkanie trójek klasowych.
 8. Poinformowanie o ocenach niedostatecznych w klasach czwartych – 25.11.2020 r.
 9. Wystawienie ocen w klasach czwartych 15.12.2020 r.
 10. Konferencja klasyfikacyjna klas czwartych – 17.12.2020 r.
 11. Zakończenie I sem. dla klas czwartych 18.12.2020 r.
 12. Przerwa świąteczna 23.12.2020 – 03.01.2021 r.
 13. Dzień wolny od zajęć 6.01.2021 r.
 14. Poinformowanie o ocenach niedostatecznych – 22.12.2020 r.
 15. Wystawienie ocen w klasach I – III 15.01.2021 r.
 16. Oddanie sprawozdań 15.01.2021 r. do dyrektora w wersji papierowej i pocztą e-mailową dyrektor@zs-cogito.pl
 17. Konferencja klasyfikacyjna za I semestr – 19.01.2021 r.
 18. Konferencja podsumowująca I semestr – 21.01.2021 r.
 19. Koniec I semestru 22.01.2021 r.
 20. Spotkania z rodzicami – trzeci/czwarty tydzień stycznia
 21. Ferie zimowe 01.02 – 14.02.2021 r.
 22. Matura próbna: j. polski; matematyka; j. obce – luty
 23. Dni otwarte – marzec 2021 r.
 24. Poinformowanie o ocenach niedostatecznych w klasach maturalnych 31.03.2021 r.
 25. Wiosenna przerwa świąteczna 01.04 – 06.04.2021 r.
 26. Spotkania z rodzicami – trzeci tydzień kwietnia.
 27. Wystawienie ocen w klasach maturalnych do 21.04.2021 r.
 28. Konferencja klasyfikacyjna klas maturalnych 23.04.2021 r.
 29. Zakończenie roku szkolnego dla klas maturalnych – 30.04.2021 r.
 30. 30.04.2021 r. – przygotowanie sal na egzamin maturalny – wychowawcy klas trzecich
 31. 29 – 30.04.2021 r. – kontrola dokumentacji klas czwartych.
 32. 01.05.2021 r. – 06.05.2021 r. – dni wolne od zajęć dla klas I – III
 33. 04.05.2021 r. – egzamin maturalny z j. polskiego
 34. 05.05.2021 r. – egzamin maturalny z matematyki
 35. 06.05.2021 r. – egzamin maturalny z j. angielskiego
 36. Poinformowanie o ocenach niedostatecznych klasy i – III 27.05.2021 r.
 37. 03 – 04.06.2021 r. – dzień wolny od zajęć
 38. Wystawienie ocen 16.06.2021 r.
 39. Przygotowanie sprawozdań i wniosków z realizowanych zadań za II sem. 16.06.2021 r. do dyrektora w wersji papierowej i pocztą e-mailową dyrektor@zs-cogito.pl
 40. 18.06.2021 r. – konferencja klasyfikacyjna
 41. 22.06.2021 r. – konferencja podsumowująca
 42. 25.06.2021r. – Zakończenie roku szkolnego godz. 9.00
 43. Kontrola dokumentacji – arkusze, dziennik – w trakcie rekrutacji.

Uwaga!!!

W związku ze sprawną organizacją roku szkolnego przewiduje się następujące zmiany planu:

Plan 1 – od 2 września do 18 grudnia

Plan 2 – od 21 grudnia do 22 stycznia