Strona główna Listy zdających

Listy zdających

JĘZYK POLSKI – podstawa

08.06.2020 godz. 9.00 sala 27 (aula)

absolwenci zgłaszają się przed szkołą o godz. 8.15

komisja w składzie:

– Joanna Bor…

– Aleksandra Pyt…

– Danuta Gac…– I LO

 

Zdający:

1. Pol… Mikołaj

2. Paj… Nicol

3. Grze… Weronika

4. Wie… Laura

5. Her… Tomasz

6. Kor… Dominik

7. Lep… Piotr

8. Fil… Natalia

9. Sta… Tomasz

10. Zdr… Karolina

11. Lan… Grzegorz

12. Woj… Jessica

13. Kuch… Estera

14. Zie… Dominik

15. Kań… Sabina

 

JĘZYK POLSKI – podstawa

08.06.2020 godz. 9.00 sala 24 (4JN)

absolwenci zgłaszają się przed szkołą o godz. 8.15

komisja w składzie:

– Sylwia Gra…

– Dorota Lig… – I LO

Zdający:

1. Licz… Aneta

2. Jan… Natalia

3. Pis… Wiktoria

4. Jak… Daniel

5. Pas… Alan

6. Gar… Dominika

7. Cie… Weronika

 

JĘZYK POLSKI – podstawa

08.06.2020 godz. 9.00 sala 39 (12)

absolwenci zgłaszają się przed szkołą o godz. 8.30

komisja w składzie:

– Izabela Dur…

– Daria Du.. – I LO

Zdający:

1. Zem… Klaudia

2. Strz… Wiktoria

3. Ma… Wiktoria

4. Sta… Renata

5. Zió… Julia

6. Zia… Karolina

7. Waw… Emilia

8. Hil… Monika

 

JĘZYK POLSKI – podstawa

08.06.2020 godz. 9.00 sala 38 (13)

absolwenci zgłaszają się przed szkołą o godz. 8.30

komisja w składzie:

– Sabina Kró…

– Sylwia Zie… – I LO

Zdający:

1. Stef… Klaudia

2. Łab… Nicole

3. Bur… Wiktoria

4. Skó… Paulina

5. Pie… Wiktoria

 

JĘZYK POLSKI – rozszerzenie

08.06.2020 godz. 14.00 sala 24 (4JN)

absolwenci zgłaszają się przed szkołą o godz. 13.30

komisja w składzie:

– Ewa Czy…

– Anna Now…-Wal… – I LO

Zdający:

1. Paj… Nicol

2. Cie… Weronika

3. Licz… Aneta

4. Jan… Natalia

 

MATEMATYKA – podstawa

09.06.2020 godz. 9.00 sala 27 (aula)

absolwenci zgłaszają się przed szkołą o godz. 8.15

komisja w składzie:

– Joanna Kle…

– Anna Mus…

– Dorota Lig… – I LO

Zdający:

1. Dąb… Dawid

2. Gaw… Karolina

3. Hi… Monika

4. Buch… Marta

5. Miś… Jakub

6. Nau… Wiktor

7. D… Kamila

8. Skó… Magdalena

9. Ba… Natalia

10. Kon… Izabella

11. Szab… Katarzyna

12. Fil… Patrycja

13. Red… Mateusz

14. Bar… Mateusz

15. Wys… Dawid

16. Tom… Sylwia

17. Pin… Sylwia

18. Rat… Joanna

 

MATEMATYKA – podstawa

09.06.2020 godz. 9.00 sala 39 (12)

absolwenci zgłaszają się przed szkołą o godz. 8.30

komisja w składzie:

– Renata Olsz…-Fl…

– Anna Now…-Wal… – I LO

Zdający:

1. Grze… Weronika

2. Lep… Piotr

3. Woj… Jessica

4. Kań… Sabina

5. Gar… Dominika

6. Pis… Wiktoria

7. Jak… Daniel

8. Pas… Alan

 

MATEMATYKA – podstawa

09.06.2020 godz. 9.00 sala 24 (4JN)

absolwenci zgłaszają się przed szkołą o godz. 8.15

komisja w składzie:

– Bożena Ros…

– Michał Szwe… – I LO

Zdający:

1. Pol… Mikołaj

2. Paj… Nicol

3. Wie… Laura

4. Her… Tomasz

5. Ko… Dominik

6. Fil… Natalia

7. Sta… Tomasz

8. Zdr… Karolina

 

MATEMATYKA – podstawa

09.06.2020 godz. 9.00 sala 38 (13)

absolwenci zgłaszają się przed szkołą o godz. 8.30

komisja w składzie:

– Henryk Str…

– Marzena Som… – I LO

Zdający:

1. Lan… Grzegorz

2. Kuch… Estera

3. Zie… Dominik

4. Cie… Weronika

5. Licz… Aneta

6. Jan… Natalia

 

MATEMATYKA – podstawa

09.06.2020 godz. 9.00 sala 35 (16)

absolwenci zgłaszają się przed szkołą o godz. 8.30

komisja w składzie:

– Sabina Kró…

– Ewa Hab… – I LO

Zdający:

1. Zem… Klaudia

2. Strz… Wiktoria

3. Ma… Wiktoria

4. Sta… Renata

5. Zió… Julia

6. Zia… Karolina

7. Waw… Emilia

8. Hil… Monika

 

MATEMATYKA – podstawa

09.06.2020 godz. 9.00 sala 32 (19)

absolwenci zgłaszają się przed szkołą o godz. 8.30

komisja w składzie:

– Krzysztof Brożek

– Sławomir Tup…-I LO

Zdający:

1. Ste… Klaudia

2. Łab… Nicole

3. Bur… Wiktoria

4. Skó… Paulina

5. Pie… Wiktoria

 

JĘZYK ANGIELSKI – podstawa

10.06.2020 godz. 9.00 sala 35 (16)

absolwenci zgłaszają się przed szkołą o godz. 8.15

komisja w składzie:

– Anna Oss…

– Sabina Szk… – I LO

Zdający:

1. Grze… Weronika

2. Lep… Piotr

3. Woj… Jessica

4. Kań… Sabina

5. Gar… Dominika

6. Miś… Jakub

7. Szab… Katarzyna

8. Pis… Wiktoria

 

JĘZYK ANGIELSKI – podstawa

10.06.2020 godz. 9.00 sala 24 (4JN)

absolwenci zgłaszają się przed szkołą o godz. 8.15

komisja w składzie:

– Adam Szo…

– Danuta Gac… – I LO

Zdający:

1. Pol… Mikołaj

2. Paj… Nikol

3. Wie… Laura

4. Her… Tomasz

5. Kor… Dominik

6. Fil… Natalia

7. Stal… Tomasz

8. Zdr… Karolina

 

JĘZYK ANGIELSKI – podstawa

10.06.2020 godz. 9.00 sala 32 (19)

absolwenci zgłaszają się przed szkołą o godz. 8.30

komisja w składzie:

– Anna Mus…

– Aldona Grze… – I LO

Zdający:

1. Lan… Grzegorz

2. Kuch… Estera

3. Zie… Dominika

4. Cie… Weronika
5. Licz… Aneta

6. Jan… Natalia

7. Jak… Daniel

8. Pas… Alan

 

JĘZYK ANGIELSKI – podstawa

10.06.2020 godz. 9.00 sala 39 (12)

absolwenci zgłaszają się przed szkołą o godz. 8.30

komisja w składzie:

– Beata Gaw…

– Michał Szwe… – I LO

Zdający:

1. Zem… Klaudia

2. Strz… Wiktoria

3. Ma… Wiktoria

4. Sta… Renata

5. Zió… Julia

6. Zia… Karolina

7. Waw… Emilia

8. Hil… Monika

 

JĘZYK ANGIELSKI – podstawa

10.06.2020 godz. 9.00 sala 38 (13)

absolwenci zgłaszają się przed szkołą o godz. 8.30

komisja w składzie:

– Aleksandra Pyt…

– Dorota Lig… – I LO

Zdający:

1. Ste… Klaudia

2. Łab… Nicole

3. Bur… Wiktoria

4. Skó… Paulina

5. Pie… Wiktoria

 

JĘZYK ANGIELSKI – rozszerzenie

10.06.2020 godz. 14.00 sala 35 (16)

absolwenci zgłaszają się przed szkołą o godz. 13.15

komisja w składzie:

– Michał Kow…

– Sławomir Tup… – I LO

Zdający:

1. Grze… Weronika

2. Lep… Piotr

3. Woj… Jessica

4. Kań… Sabina

5. Gar… Dominika

6. Bar… Mateusz

7. Pis… Wiktoria

8. Jak… Daniel

 

JĘZYK ANGIELSKI – rozszerzenie

10.06.2020 godz. 14.00 sala 24 (4JN)

absolwenci zgłaszają się przed szkołą o godz. 13.15

komisja w składzie:

– Henryk Str…

– Dorota Lig… – I LO

Zdający:

1. Pol… Mikołaj

2. Paj… Nicol

3. Wie… Laura

4. Her… Tomasz

5. Ko… Dominik

6. Fil… Natalia

7. Sta… Tomasz

8. Zdr… Karolina

 

JĘZYK ANGIELSKI – rozszerzenie

10.06.2020 godz. 14.00 sala 38 (13)

absolwenci zgłaszają się przed szkołą o godz. 13.30

komisja w składzie:

– Agata Dyk…

– Marcin Pyt… – I LO

Zdający:

1. Lan… Grzegorz

2. Kuch… Estera

3. Ziel… Dominik

4. Cie… Weronika

5. Licz… Aneta

6. Jan… Natalia

7. Pas… Alan

8. Wys… Dawid

 

JĘZYK ANGIELSKI – rozszerzenie

10.06.2020 godz. 14.00 sala 39 (12)

absolwenci zgłaszają się przed szkołą o godz. 8.30

komisja w składzie:

– Ilona Mo…

– Violetta Racz… – I LO

Zdający:

1. Zem… Klaudia

2. Strz… Wiktoria

3. Stan… Renata

4. Zió… Julia

5. Zia… Karolina

6. Hil… Monika

7. Ste… Klaudia

8. Łab… Nicole

 

JĘZYK ANGIELSKI – rozszerzenie

10.06.2020 godz. 14.00 sala 32 (19)

absolwenci zgłaszają się przed szkołą o godz. 13.30

komisja w składzie:

– Adam Łuk…

– Marzena Som… -I LO

Zdający:

1. Bur… Wiktoria

2. Skó… Paulina

3. Pie… Wiktoria

 

MATEMATYKA – rozszerzenie

15.06.2020 godz. 9.00 sala 24 (4JN)

absolwenci zgłaszają się przed szkołą o godz. 8.30

komisja w składzie:

– Rafał Pod…

– Daria Dud… – I LO

Zdający:

1. Waw… Emilia

2. Licz… Aneta

 

BIOLOGIA – rozszerzenie

16.06.2020 godz. 9.00 sala 24 (4JN)

absolwenci zgłaszają się przed szkołą o godz. 8.30

komisja w składzie:

– Adam Szoł…

– Marcin Pyt… – I LO

Zdający:

1. Cie… Weronika

2. Jan… Natalia

 

GEOGRAFIA – rozszerzenie

19.06.2020 godz. 9.00 sala 24 (4JN)

absolwenci zgłaszają się przed szkołą o godz. 8.30

komisja w składzie:

– Beata Gaw…

– Aldona Grze… – I LO

Zdający:

1. Ma… Wiktoria

2. Pie… Wiktoria

 

FIZYKA– rozszerzenie

19.06.2020 godz. 9.00 sala 24 (4JN)

absolwenci zgłaszają się przed szkołą o godz. 8.30

komisja w składzie:

– Helena Kru…

– Iwona Rut…-Pęd… – I LO

Zdający:

1. Bar… Mateusz