Strona główna Mam zawód – mam pracę w regionie

Mam zawód – mam pracę w regionie

 

Mam zawód – mam pracę w regionie” to projekt systemowy realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 (Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego) przez Samorząd Województwa Śląskiego (Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego) w partnerstwie ze Śląskim Kuratorem Oświaty oraz z 15 powiatami i 15 miastami na prawach powiatu z terenu województwa śląskiego.

Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności, jakości oraz prestiżu szkół oraz placówek kształcenia zawodowego w województwie śląskim.

Okres realizacji: 1.04.2011 – 31.08.2013 r.

Projekt skierowany jest do uczniów kształcących się w klasach:

 • pierwszej i drugiej w dwuletnich Zasadniczych Szkołach Zawodowych
 • drugiej i trzeciej w trzyletnich Zasadniczych Szkołach Zawodowych
 • drugiej, trzeciej i czwartej klasy Techników.

Łącznie w Projekcie weźmie udział 14077 uczniów szkół z terenu województwa śląskiego. Zaplanowane działania w Projekcie to:

 • udzielenie kompleksowego wsparcia uczniom z zakresu doradztwa grupowego i indywidualnego;
 • zajęcia wyrównawcze m.in. z matematyki, fizyki, rysunku technicznego, chemii;
 • zajęcia pozaszkolne m.in. z j. angielskiego, projektowanie stron www, systemów i sieci komputerowych, technologii mobilnych;
 • kursy certyfikowane m.in. z AUTOCAD, SEP, prawo jazdy kat. B, C, D, z obsługi programów księgowych;
 • praktyki/staże m.in. w branży gastronomicznej, mechanicznej, informatycznej, elektronicznej;
 • wizyty studyjne u pracodawców;
 • doposażenie szkół/placówek technicznych, które prowadzą kształcenia na kierunkach zgodnych z Regionalną Strategią Innowacji.

Co gwarantuje udział w Projekcie?

Zajęcia z doradztwa grupowego, podczas których uczniowie zdobędą wiedzę na temat:

 • zasad pisania CV i listu motywacyjnego,
 • przygotowania do rozmów kwalifikacyjnych – autoprezentacja, pokonywanie stresu,
 • podstaw przedsiębiorczości.

Zajęcia z doradztwa indywidualnego będą miały na celu ukierunkowanie uczniów na rozwój zawodowy. Doradca wraz z uczniem opracują Indywidualny Plan Rozwoju Zawodowego, który m.in:

 • scharakteryzuje umiejętności zawodowe i kompetencje,
 • zidentyfikuje deficyty w zakresie wiedzy i umiejętności,
 • określi cel zawodowy i sposób jego realizacji.

Pakiet wsparcia, który obejmie uczestników Projektu, przewiduje:

 • zajęcia wyrównawcze m.in. z matematyki, fizyki, informatyki, chemii, rysunku technicznego i języka polskiego;
 • zajęcia pozaszkolne m.in. z języka angielskiego, technologii informacyjno komunikacyjnej ICT, projektowania stron www, systemów i sieci komputerowych, technologii mobilnych;
 • kursy/kursy certyfikowane m.in. z SEP, CISO, AUTOCAD, spawacza, prawa jazdy kat. B, C, T, operatora koparki, operatora wózków widłowych, carvingu, barmański, kelnerski, tokarza, grafika komputerowego, obsługi programów księgowych, kurs rachunkowości, kombajnisty, kas fiskalnych;
 • staże/praktyki m.in. w branżach: informatycznej, gastronomicznej, mechanicznej, elektronicznej, ogrodniczej.

Uczestnicy Projektu będą brali udział w wizytach studyjnych u pracodawców.

Dodatkowo uczestnicy Projektu będą mieli możliwość skorzystania z kursów on-line, dostępnych na specjalnie przygotowanej do tego celu platformie e-learningowej. Na platformie e-learningowej dostępne będą 3 bloki szkoleniowe, podzielone na kursy przygotowujące do matury, kursy wyrównujące dysproporcje edukacyjne oraz kursy dodatkowe, poszerzające wiedzę.

W ramach Projektu doposażone zostaną szkoły/placówki techniczne, które prowadzą kształcenie na kierunkach zgodnych z Regionalną Strategią Innowacji.