Strona główna Nauczyciele

Nauczyciele

 

Wykaz pracowników pedagogicznych
Zespołu Szkół COGITO
w Siemianowicach Śląskich

w roku szkolnym 2022/2023

NAZWISKO I IMIĘ NAUCZANY PRZEDMIOT
Królikowski Damian dyrektor
przedmioty zawodowe gastronomiczne
Boratyńska Joanna wicedyrektor
język angielski
Trziszka Bożena kierownik szkolenia praktycznego
przedmioty zawodowe gastronomiczne
Dykta-Dziedzic Agata pedagog, edukacja dla bezpieczeństwa
Czech Brygida psycholog szkolny
Kruszecka Helena bibliotekarz, etyka
Musiał Anna język polski
Rosicka Bożena język polski, wiedza o kulturze, historia i teraźniejszość
Kleczka Joanna język niemiecki, przedmioty zawodowe gastronomiczne
Samek Anna język niemiecki
Czyrwik Ewa język angielski
Królikowska Sabina język angielski
Łapaj-Guimaraes Iwona język rosyjski, język angielski
Kopyczok Danuta chemia
Patyk-Płuciennik Barbara historia, wiedza o społeczeństwie
Szołtysek Adam matematyka, przedmioty zawodowe (grafika komputerowa)
Duda Aleksandra przedmioty zawodowe ekonomiczne
Moś Ilona przedmioty zawodowe ekonomiczne
Witkiewicz-Zgraj Joanna
matematyka
Ossowska Anna biologia
Tłustochowicz Magdalena język hiszpański
Kopeć Alicja przedmioty zawodowe gastronomiczne
Olszak-Flak Renata przedmioty zawodowe gastronomiczne
Podlecki Rafał przedmioty zawodowe gastronomiczne
Gawlyta Beata przedmioty zawodowe gastronomiczne
Brożek Krzysztof przedmioty zawodowe hotelarskie
Łukasik Adam przedmioty zawodowe hotelarskie, turystyczne
Strokosz Henryk wychowanie fizyczne
Duras Izabela wychowanie fizyczne
Pytlik Aleksandra wychowanie fizyczne
ks. Michał Kowalski religia
Gralikowski Robert @IBM GSDC Katowice – Administracja IT Linux