Strona główna Nauczyciele

Nauczyciele

 

Wykaz pracowników pedagogicznych

Zespołu Szkół  „COGITO”
w Siemianowicach Śląskich

w roku szkolnym 2019/2020

NAZWISKO I IMIĘ NAUCZANY PRZEDMIOT
Kopyczok Danuta dyrektor
chemia
Królikowski Damian wicedyrektor
przedmioty zawodowe gastronomiczne
Trziszka Bożena kierownik szkolenia praktycznego
przedmioty zawodowe gastronomiczne
Dykta Agata pedagog, edukacja dla bezpieczeństwa
Kruszecka Helena bibliotekarz, etyka
Musiał Anna język polski
Rosicka Bożena język polski, wiedza o kulturze
Anna Samek język niemiecki
Kleczka Joanna język niemiecki, przedmioty zawodowe gastronomiczne
Czyrwik Ewa język angielski
Królikowska Sabina język angielski
Boratyńska Joanna język angielski
Łapaj-Guimaraes Iwona język rosyjski, język angielski
Patyk-Płuciennik Barbara historia, wiedza o społeczeństwie
Gralikowska Sylwia matematyka
Szołtysek Adam matematyka, przedmioty zawodowe (grafika komputerowa)
Łukasik Joanna fizyka, matematyka
Duda Aleksandra przedmioty zawodowe ekonomiczne
Moś Ilona przedmioty zawodowe ekonomiczne
Toborowicz Iwona przedmioty zawodowe informatyczne
Szromek Andrzej przedmioty zawodowe informatyczne oraz graficzne
Gralikowski Robert @IBM GSDC Katowice – Administracja IT Linux
Anna Ossowska biologia
Magdalena Tłustochowicz język hiszpański
Kopeć Alicja przedmioty zawodowe gastronomiczne
Olszak-Flak Renata przedmioty zawodowe gastronomiczne
Podlecki Rafał przedmioty zawodowe gastronomiczne
Gawlyta Beata przedmioty zawodowe gastronomiczne
Brożek Krzysztof przedmioty zawodowe hotelarskie
Łukasik Adam przedmioty zawodowe hotelarskie, turystyczne
Strokosz Henryk wychowanie fizyczne
Duras Izabela wychowanie fizyczne
Pytlik Aleksandra wychowanie fizyczne
Siwczyk Joanna religia
ks. Michał Kowalski religia