Strona główna O szkole trochę historii

O szkole trochę historii

bud3Początki obecnego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych „COGITO” im. Zbigniewa Herberta sięgają odległych czasów, bo lat przedwojennych. W 1934 roku, w budynku przy ulicy Pszczelniczej 10, powstała pierwsza w Siemianowicach Śląskich szkoła przygotowująca kadry dla ówczesnych zakładów przemysłowych i rzemieślniczych miasta.
Działała ona pod nazwą Publiczna Szkoła Dokształcająca Zawodowa.
Czas wojny nie sprzyjał jednak rozwojowi oświaty a zajęcia zostały zawieszone.
Wznowiono je po wojnie, pod szyldem Zasadniczej Szkoły Metalowej, mieszczącej się w tym samym budynku. Funkcjonowała ona do 1961 roku. W tym miejscu 1.09.1959 roku otwarto Zasadniczą Szkołę dla Pracujących, którą z dniem 1.09.1968 r. przekształcono na Zasadniczą Szkołę Zawodową Dokształcającą.

Lata siedemdziesiąte, czyli tzw. „dekada gierkowska”, przynoszą duże zainteresowanie ówczesnych władz rozwojem szkolnictwa zawodowego.
Zapada wówczas decyzja o konieczności utworzenia szkół zawodowych, kształcących już nie tylko techników, ale i robotników wykwalifikowanych na poziomie średnim z maturą. Powstają więc licea zawodowe, które przetrwają ćwierć wieku.
W szkole przy ulicy Pszczelniczej 10 zostaje otwarte Liceum Zawodowe o kierunkach: mechanik obróbki skrawaniem oraz mechanik naprawy maszyn.
Nazwy powyższych kierunków wskazują na wąski zakres specjalności zawodowych w jakich wówczas kształcono. Niewątpliwą zaletą Liceum Zawodowego było stworzenie możliwości kształcenia na poziomie średnim i umożliwienie studiowania tym, którzy marzyli o awansie społecznym, a liceum ogólnokształcące wydawało im się zbyt elitarne.

W 1.09.1973 powstał Zespół Szkół Zawodowych, w skład którego weszły wszystkie typy szkół, istniejące do tej pory przy ulicy Pszczelniczej 10 .
W latach 70-tych i 80-tych bardzo dużym zainteresowaniem wśród młodych ludzi cieszyły się klasy kształcące w atrakcyjnych zawodach rzemieślniczych.
W tym czasie w ZSZ wykształcono setki stolarzy, krawców, fryzjerów, mechaników samochodowych i wielu innych rzemieślników (kuśnierzy, zegarmistrzów itp.).
Uczniowie swoje umiejętności zawodowe zdobywali zarówno w warsztatach szkolnych, jak i w zakładach rzemieślniczych pod opieką mistrzów.

01.09.1981 rokubud1 Zespół Szkół Zawodowych z ulicy Pszczelniczej 10 został przeniesiony do budynku przy ulicy Matejki 5.
Gmach w stylu modernizmu wybudowano w 1931 roku i oddano mieszkańcom dzielnicy Hugo w użytkowanie jako Publiczną Szkołę Powszechną im. Mikołaja
Kopernika. Był to wówczas budynek architektonicznie i użytkowo bardzo nowoczesny. Posiadał świetnie wyposażone pracownie dydaktyczne do nauczania przedmiotów przyrodniczych i ścisłych, dużą salę gimnastyczną z zapleczem sanitarnym, boisko, szerokie korytarze, w klasach był parkiet i szerokie okna.
Obiekt, na tle innych szkół siemianowickich, zdecydowanie wyróżniał się nowoczesnością i funkcjonalnością.

Od 1956 roku w budynku tym znajdowało się przedszkole oraz Szkoła Podstawowa nr 19 im. Janka Krasickiego, którą później przekształcono w filię Szkoły Podstawowej nr 6.
Tu również rozpoczynało działalność Liceum Ogólnokształcące nr 2 im. Jana Matejki, przeniesione w 1976 roku do budynku przy ulicy Leśnej 1.
W nowym miejscu szkoła działała według poprzedniego schematu organizacyjnego, jako Zespół Szkół Zawodowych. Profil kształcenia zawodowego pozostał bez zmian, jednak potrzeby rynku były wówczas bez znaczenia, ponieważ czynnikiem decydującym była wola przede wszystkim władz partyjnych. Wszelkie jej dyrektywy wskazywały jednoznacznie na rozwój obowiązującego wówczas stereotypu wąskiego kształcenia zawodowego. Pozytywnym zjawiskiem w szkole było harcerstwo, filar pracy wychowawczej.

W szkole działały drużyny harcerskie, funkcjonowała harcówka z kominkiem, organizowano liczne imprezy harcerskie i obozy.
Od 1986 roku charakter szkoły zaczyna się powoli zmieniać. Oferta kształcenia zawodowego zyskuje szerszy zakres. Liceum Zawodowe wzbogaca się o nową specjalność, tym razem typowo usługową o nazwie: magazynier-sprzedawca.
Zmiany modelu kształcenia na przełomie lat 80 i 90 sprowokowała sytuacja społeczna i gospodarcza w kraju. Absolwentom szkół zawodowych, kształcących robotników o wąskich specjalnościach przemysłowych, coraz trudniej było znaleźć zatrudnienie.

Zespół Szkół Zawodowych przy ulicy Matejki 5 zmienia w 1995 roku nazwę na Zespół Szkół Techniczno-Usługowych. Nazwa jest adekwatna do szerokiej oferty kształcenia zawodowego.

W skład Zespołu wchodzą wówczas:
-Gastronomiczne Liceum Zawodowe
-Technikum Drzewne
-Liceum Handlowe
-Technikum Gastronomiczne
-Technikum Hotelarskie
-Liceum Profilowane o profilach: ekonomiczno-administracyjnym, usługowo-gospodarczym i socjalnym.

Szkoła staje się coraz bardziej popularna. Na łamach prasy pojawia się nawet określenie „kombinat wiedzy”. Atrakcyjna oferta zawodowa szkoły, coraz liczniejsze sukcesy uczniów, zarówno w nauce, jak i w działalności pozaszkolnej, powodują wzrost zainteresowania szkołą nie tylko wśród młodzieży siemianowickiej, lecz również uczniów z miast ościennych.
Naukę w ZST-U podejmują uczniowie z Piekar Śląskich, Czeladzi, Wojkowic, Katowic, Chorzowa, Będzina, Dąbrowy Górniczej i innych miast.

Jesienią 2009r. szkoła przeżywa jubileusz 75-lecia. Te niebywałe obchody stają się okazją do zmiany nazwy szkoły na Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych „COGITO” oraz nadanie Technikum Nr 1 im. Zbigniewa Herberta. Technikum zostaje nadany również sztandar.
Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Uczniowie i ich rodzice nie poprzestają na tym, już rodzą się kolejne marzenia do spełnienia dla szkoły i ich przyszłych wychowanków.