Strona główna Najważniejsze sukcesy Cogito w roku szkolnym 2018/2019

Najważniejsze sukcesy Cogito w roku szkolnym 2018/2019

 

  1. Sukcesy i osiągnięcia edukacyjne

 

1)   Uczennica 4 klasy Martyna Troncik zakwalifikowała się do etapu centralnego VI Olimpiady  Wiedzy o Turystyce.

2)   Uczeń 3 klasy szkoły zawodowej Adrian Guśtak zakwalifikował się do finału Turnieju na    Najlepszego Ucznia w Zawodzie Piekarz.

3)   Uczennica o najwyższej średniej 5,4 Dominika Garbarczyk uzyskuje Stypendium Prezesa Rady  Ministrów, 4 uczennice z średnią ocen powyżej 5,11 otrzymują Stypendium Prezydenta Miasta  Siemianowice Śląskie.

4)   Zdobycie drugiego miejsca w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy Marki Turystycznej – organizatorem jest Górnośląska Wyższa Handlowa w Katowicach.

5)   Zwycięstwo drużynowe w Miejskim Turnieju Piłki Siatkowej.

6)   W ramach Tygodnia Edukacji Globalnej udział w kolejnej edycji Gry Miejskiej Fair Train dotyczącej zrównoważonego rozwoju.

7)   We współpracy z Towarzystwem Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich organizacja  Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego „2018 Rok Zbigniewa Herberta” – udział 25 szkół    z województwa śląskiego.

8)   Włączenie się do obchodów Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka w ramach którego odbył się Maraton Pisania Listów w obronie kobiet, których prawa są łamane – relacja z imprez w aktualnościach TVP.

9)   Organizacja sesji popularno-naukowej „Jak wzmocnić mózg. Dieta dla ucznia”.

10) Uroczyste otwarcie Zmodernizowanej Sali Gimnastycznej.

11)  Organizacja Dnia Śląskiego.

12) Organizacja Międzyszkolnego Konkursu Krojenia Cebuli.

13) Udział w Miejskich Targach Edukacyjnych – prowadzenie spotkania.

14) Wyjazd na światowe Targi Turystyczne do Berlina.

15) Organizacja zajęć z animacji czasu wolnego.

16) Udział w programie „Rączka Gotuje”.

17) Laureat w III Międzyszkolnym Konkursie na Najlepsze Tłumaczenie Wiersza Zbigniewa     Herberta na Język Angielski.

 

  1. Realizowane programy europejskie:

 

1)   Projekt „Lepszy start w przyszłość” – rozwój kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku  pracy. Celem projektu jest poprawa efektywności kształcenia ogólnego, wyrównanie szans     edukacyjnych uczniów. Uczniowie biorą udział w zajęciach dodatkowych z matematyki, języka  angielskiego, języka niemieckiego, chemii, fizyki, doradztwa zawodowego, autoprezentacji.  Dokształcanie nauczycieli z zakresu pracy z uczniem o indywidualnych potrzebach  edukacyjnych. Udział uczniów w stażach zawodowych.

2)   W ramach programu Erazmus+ realizacja projektu „Europejska wymiana doświadczeń” –  pozyskanie 500 tysięcy złotych na udział młodzieży w zagranicznych praktykach zawodowych.

3)   Złożenie wniosku „W drodze do europejskiej kariery zawodowej” w Narodowej Agencji  Programu Erazmus+ na kwotę 177 tysięcy Euro. Możliwość wyjazdu 5 grup młodzieży na    miesięczne praktyki zawodowe do Anglii i 2 grup nauczycieli na szkolenia zawodowo- językowe.

4)   W ramach programu „Wzmocnienie szkolnictwa zawodowego – modernizacja 3 pracowni: cukierniczej, reklamy oraz językowej.

 

  1. Realizacja innych projektów edukacyjnych:

 

1)   „Zainwestuj w swoją przyszłość” – współpraca z Uniwersytetem Śląskim i Wyższą Szkołą   Techniczną, udział w 30 godzinnych warsztatach projektowania graficznego oraz w stażach zawodowych w TUP.

2)   Opracowanie we współpracy z GWSP strategii współpracy z otoczeniem społeczno- gospodarczym ZS Cogito do roku 20130.

3)   Udział w projekcie „Wolność Czytania w Żywej Bibliotece” – promowanie tolerancji wobec  różnorodności.

4)   Udział w programie ”Globalnie w bibliotece”.

5)   Prowadzenie programu Szkoła Przyjazna dla Sprawiedliwego Handlu – podejmowanie szeregu   działań w celu uzyskania przez szkołę certyfikatu.

6)   Zajęcia warsztatowe ŚWSM Planowanie żywienia z wykorzystaniem programu Aliant.

7)   Wydział Zdrowia Publicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego zorganizował cykl  warsztatów: Alternatywny deser, Zamień fast food na fit food, Fit impreza, Alternatywy IV –           czyli najpopularniejsze alergeny XXI w i ich zamienniki.

8)   Polska Izba Hotelarstwa wybrała naszą szkołę jako jedną z 14 szkół w Polsce do  przeprowadzenia pilotażu modelu praktycznej nauki zawodu – Technik Hotelarstwa.

 

 

  1. Współpraca z uczelniami wyższymi i środowiskiem lokalnym.

 

1)   Współpraca z uczelniami wyższymi: WSB, WSH, WST, GWSP, ŚlUM, ŚWSM, UŚl przy realizacji wspólnych projektów, seminariów, konkursów.

2)   Współpraca z Izbą Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach –  udział w konkursach, turniejach zawodowych, obsługa Gali Izby Rzemieślniczej w Zabrzu.

3)   Współpraca z Uniwersytetem III Wieku – organizacja warsztatów kulinarnych.

4)   Współpraca ze szkołami imienia Zbigniewa Herberta.

5)   Współpraca ze Świetlicą Środowiskową – organizacja warsztatów, zabaw i spotkań świątecznych  dla dzieci.

6)   Współpraca z Zespołem Przedszkolnym nr 1 – realizacja projektu Zdrowe Przedszkole.

7)   Współpraca ze Szkołą Podstawową nr 6 – organizacja Warsztatów Zdrowego Żywienia.

8)   Wyróżnienie działalności szkoły przez Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej  Przedsiębiorczości w Katowicach.

9)   Podpisanie porozumienia o współpracy z Wyższą Szkołą Techniczną w Katowicach.

Ponadto, 240 uczniów szkoły skorzystało z szerokiej oferty certyfikowanych kursów zawodowych np. kurs prawa jazdy, barmana, baristy, obsługi turystycznej, programów biurowych, obsługi kas fiskalnych, administratora baz danych, ECDL.

Jednocześnie 120 uczniów brało udział w stażach zawodowych w branży hotelarsko-gastronomicznej.

Wee współpracy z Fundacją Wolne Miejsce ponad  50 uczniów i 5 nauczycieli pomagało w przygotowaniu wigilii i śniadania wielkanocnego dla 3000 osób samotnych i ubogich.