Strona główna Program Leonardo da Vinci

Program Leonardo da Vinci

 

Program Leonardo da Vinci

Nasze członkostwo w Unii Europejskiej niewątpliwie cieszy wielu Polaków. Mimo politycznych zawirowań gospodarka rozwija się świetnie, a młodzi ludzie odważnie ruszają na podbój zagranicznych rynków pracy. Czy jednak masowa emigracja zarobkowa powinna cieszy?? To raczej smutne, ?e tak wielu ludzi nie widzi perspektyw zdobycia w kraju satysfakcjonującej pracy.

Dlatego właśnie ZSP „Cogito” od kilku lat realizuje program Leonardo da Vinci, którego celem jest doskonalenie zawodowych i językowych umiejętności uczniów. Podczas czterotygodniowych praktyk, młodzież pod okiem najlepszych fachowców doskonali swoje zawodowe umiejętności w dziedzinie gastronomii i hotelarstwa, zdobywa nowe kompetencje odpowiadające najwyższym europejskim standardom.

Dzięki codziennym kontaktom z europejskimi pracodawcami, a także z turystami z całego świata, uczniowie stają się bardziej otwarci, odpowiedzialni i sprawni w posługiwaniu językami obcymi.

Trzeba podkreślić, że korzyści płynące z realizacji projektu są duże. Pracodawcy podkreślają pracowitość, rzetelność i świetne przygotowanie polskiej młodzieży. Nasi uczniowie dzięki odbytej praktyce, zdobytym i doskonalonym umiejętnościom, potwierdzonym certyfikatem Europass Mobility, stają się poszukiwanymi i atrakcyjnymi pracownikami na krajowym rynku pracy.

Absolwenci „Cogito” nie mają problemów w znalezieniu dobrze płatnej pracy w swoim zawodzie a do Dyrekcji Szkoły coraz częściej zgłaszają się właściciele hoteli i restauracji poszukujący pracowników, którzy będą potrafili obsługiwać klientów zgodnie z najwyższymi europejskimi standardami.

PROJEKTY ZAKOŃCZONE

Międzynarodowa praktyka hotelarska dla uczniów.

Okres realizacji: 2003r.

Kraj docelowy: Niemcy

Koordynator: mgr Alicja Kopeć

Europejski Staż Hotelarsko- Gastronomiczny

Okres realizacji: 2005-2006r.

Ilość uczestników: 45 osób

Kraj docelowy: Niemcy

Koordynator: mgr Joanna Paź

mgr Sabina Beslapowicz

„W drodze do Europy po nowe doświadczenia i kompetencje w specjalności Hotelarz i Gastronom.”

Okres realizacji: 2006-2008r.

Ilość uczestników: 45 osób

Kraj docelowy: Niemcy

Koordynator: mgr Sabina Beslapowicz

mgr Anna Musiał

„Ku nowym doświadczeniom”

Okres realizacji: 2010-2011r.

Ilość uczestników: 20 osób

Kraj docelowy: Niemcy

Koordynator: mgr Joanna Paź

mgr Sabina Beslapowicz