Strona główna Projekt realizowany

Projekt realizowany

Projekt systemowy „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” jest realizowany w obszarze edukacji w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki,  Priorytet III

„Europa naszym domem”

loga1

Okres realizacji: 2014-2015 r.

Kraj docelowy: Wielka Brytania

Koordynator:

mgr Sabina Królikowska

mgr Joanna Kleczka

Terminy wyjazdów:

  • Październik 2014 (3TKZ)
  • Listopad 2014 (3TIR, 3 TZ)

 

Dokumenty do pobrania:

Adobe Reader DocumentFormularz zgłoszeniowy
Adobe Reader DocumentRegulamin rekrutacji
Adobe Reader DocumentZgoda rodziców

Głównymi celami projektu są:

  • promowanie młodych pracowników na europejskim rynku pracy
  • zdobycie doświadczeń i kwalifikacji zawodowych za granicą
  • poszerzenie kompetencji językowych z naciskiem na terminologię fachową
  • poznanie tradycji, kultury i obyczajów kraju instytucji przyjmującej
  • kształtowanie postaw tolerancji i otwartości wobec różnic rasowych, etnicznych i religijnych
  • zdobycie certyfikatu EUROPASS MOBILITY

 

Rezultatem takiego stażu jest uzyskanie przez beneficjentów nowych kwalifikacji zawodowych, nabycie umiejętności z zakresu serwowania potraw przy gościu oraz sporządzenia nowo poznanych potraw według receptur regionalnych, organizacji przyjęć okolicznościowych oraz konferencji i bankietów. Na podkreślenie zasługuje szczególnie możliwość poszerzania przez beneficjentów znajomości języka obcego, języka stosowanego bezpośrednio na stanowisku pracy i w rozmowie z potencjalnym gościem zakładu hotelarsko-gastronomicznego.

Praktyka w warunkach najwyższych standardów europejskich wpłynie na wzrost kwalifikacji i podniesie poziom świadczonych w przyszłości, w Polsce usług. Doświadczenie to jest silną motywacją do pogłębiania i poszerzania zdobytej wiedzy.